magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant Berigtigelse!

Berigtigelse!

Udskriv

I seneste nummer af Magasinet RUS skrev vi fejlagtigt, at lægemidlet Campral er blevet tildelt generelt tilskud. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at de nye regler ikke er vedtaget endnu, og at medicintilskudsnævnets forslag ikke er generelt tilskud til Campral, men derimod generelt klausuleret tilskud.

Læs Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse her

Nævnet anbefaler samtidig, at Antabus bevarer generelt uklausuleret tilskud, da behandling med disulfiram kan være et nødvendigt led i en større behandlingsstrategi mod alkoholafhængighed.

Medicintilskudsnævnets forslag er i høring frem til den 2. september 2015. Efter høringsfristens udløb vil nævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

Med forslaget lægger nævnet op til at udvide antal tilskudsberettigede lægemidler mod alkoholafhængighed, således at lægen i højere grad kan overveje anden behandling end disulfiram (Antabus®) til deres alkoholafhængige patienter.

Medicintilskudsnævnet anbefaler, at Campral får generelt klausuleret tilskud med klausulen ’Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed’, fordi midlet ifølge nævnet synes at være et rationelt valg til mange alkoholafhængige og synes at være forbundet med forholdsvis få bivirkninger sammenlignet med andre lægemidler til behandling af alkoholafhængighed.

Vi beklager fejlen!