Pårørende til alkoholikere: 4 råd til konfrontationen

Hvis du er pårørende til en alkoholmisbruger, så oplever du garanteret misbrugerens adfærd eller livsstil som noget, der går ud over dig. 

Faktisk er pårørende lige så store ofre for et alkoholmisbrug som misbrugeren selv er. Og det stiller dig som pårørende i en situation, hvor du har ret til at stille krav om misbrugets ophør.

Hvordan man tager konfrontationen som pårørende til en misbruger er et helt andet spørgsmål. De fleste finder det svært. Måske er man bange for at blive afvist, vække vrede eller såre. Måske er du endda usikker på, om vedkommendes alkoholforbrug egentlig er et misbrug som sådan. Hvis du er i tvivl om dette, så er der nok desværre tale om et misbrug i en eller anden udstrækning.

Herunder giver vi dig vores råd til hvordan du tager konfrontationen på bedst mulig vis. Læs med, og hjælp dine pårørende ud af misbruget.

4 råd til hvordan du som pårørende til en misbruger kan bruge konfrontation til at motivere

Det bedste, du kan gøre som en pårørende til en misbruger, er at hjælpe personen i behandling for sit misbrug. Det er lettere sagt end gjort – og derfor har vi herunder listet 4 råd, du kan tage udgangspunkt i.

Lad være med at tænke, at du eller misbrugeren selv kan overkomme at få personen ud af misbruget. Det lykkes meget sjældent, og er for det meste tabte kræfter og frustrationer. Den virkelige hjælp er den professionelle hjælp.

For at motivere misbrugeren til at gå i behandling er en konfrontation en nødvendighed. Konfrontationen involverer en eller flere pårørende og misbrugeren selv. Målet med konfrontationen er, at misbrugeren skal motiveres til at søge professionel hjælp med sit misbrug.

Råd #1: Vær flere om at konfrontere

Når du starter en konfrontation med misbrugeren er det næsten som skrevet i sten, at misbrugeren vil modreagere. Her er det vigtigt at stå fuldstændig fast – og det er nemmere, hvis I er flere mod en. Det er ikke et unfair game, for der er kun ét vinderudfald, og I som pårørende ved altid bedst.

Når I er flere kan I bakke hinanden op. Hvis én mister ordene kan en anden tage over. Og mest af alt, så har I hver jeres eksempler at trække på, som kan gøre jeres case overfor misbrugeren endnu mere tydelig. Sørg for at forventningsafstemme med resten inden I konfronterer. Find ud af hvad målet med konfrontationen er.

Råd #2: Konfrontér ikke mens personen er påvirket

Det siger næsten sig selv, men vi er alligevel nødt til at nævne det. Det nytter ikke noget, hvis de pårørende konfronterer en misbruger mens misbrugeren er under påvirkning af alkohol.

Alkohol fjerner evnen til at tænke og agere rationelt, og det dulmer også følelserne. Og det er netop rationelle og følelsesmæssige argumenter, I skal bringe i spil, når I konfronterer misbrugeren – mere om det længere nede. Sørg for, at personen er ædru, når I tager konfrontationen.

Råd #3: Vær forberedt på modreaktionen

Når i som pårørende til en misbruger tager misbruget op til diskussion, så vil der komme en modreaktion. Den skal I være forberedt på. I kan bl.a. forberede jer ved at være flere, der kan bakke hinanden op – det har vi allerede nævnt. En anden måde er at være klar med masser af eksempler, der illustrerer hvorfor misbrugerens alkoholforbrug er et problem.

Når modreaktionen kommer, så er det nemt at tabe tråden. Måske kan du forudgribe hvad vedkommende vil sige; måske kan du ikke. Her er det vigtigt, at du på forhånd har skrevet de ting ned, som du vil sige. Hvis du mister pusten undervejs, så kan du altid se tilbage på dit papir.

Råd #4: Drop de venlige opfordringer, og stil krav

En misbruger skal ikke have opfordringer – det rykker ikke noget. Derimod er det nødvendigt med krav. Meget gerne med et ultimatum indbygget. Hvis misbrugeren fx er din ægtefælle, så kan et ultimatum være at bringe selve ægteskabet i spil. Langt oftest vil det få misbrugeren til at indse, at du mener det meget alvorligt.

Når du stiller så strengt et krav, som du gør, så er det vigtigt, at du bakker det godt op. Misbrugeren skal forstå hvorfor du stiller det krav, som du gør. Her er et overblik over det, du bl.a. skal huske:

  • Giv flere konkrete eksempler på misbrugerens uacceptable adfærd
  • Forklar hvordan misbrugerens misbrug påvirker dig som pårørende – fx at du føler dig bange, utryg, såret osv. Fortæl også gerne hvad du savner ved den ukomplicerede relation
  • Undgå sammenligninger med andre – fokuser på denne ene situation
  • Fremlæg kun ét behandlingstilbud – giv ikke nogen valgmuligheder
  • Gør det klart for dig selv på forhånd hvilke konsekvenser det får, hvis dit krav om behandling ikke imødekommes. Det skal du stå helt fast på, når du konfronterer vedkommende

Her kan du få mere hjælp som pårørende til en misbruger

Der er mange instanser, der står klar til at hjælpe dig som pårørende til en alkoholiker. Du kan altid ringe til Alkolinjen på tlf.: 80 20 05 00. Her kan du få gratis rådgivning og vejledning til hvordan du tackler tilværelsen som pårørende til en misbruger.