magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Retningslinje på vej for behandling af dobbeltbelastede

Retningslinje på vej for behandling af dobbeltbelastede

Udskriv

Sundhedsstyrelsen har nedsat den arbejdsgruppe, som skal udarbejde en national klinisk retningslinje for behandling af dobbeltbelastede patienter.

Leder af Ringgården Per NielsenOmkring halvdelen af de patienter, der søger behandling for alkoholafhængighed, har psykiske problemer, som står i vejen for, at de får udbytte af den standardbehandling, som tilbydes i de fleste alkoholambulatorier. Det anslår psykolog og leder af Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling i Middelfart Per Nielsen. I de kommende måneder skal han sammen med en række andre fagspecialister i en arbejdsgruppe, som er nedsat af Sundhedsstyrelsen, gennemgå den videnskabelige litteratur på området og på den baggrund formulere en klinisk retningslinje for alkoholbehandling af patienter med dobbeltbelastning. I hans øjne bliver det vigtige, at retningslinjen kommer til at afspejle de forskelle, der er i patientgruppen.
- Man gør klogt i ikke at betragte patienter med dobbeltbelastning som én stor gruppe. De skal nærmere deles ind i en mindre meget alvorligt psykisk syg gruppe og en betydeligt større gruppe, som ikke er så alvorligt psykisk syge, men som har meget udtalt gennemslag i deres funktionsevne, fordi de har en eller flere psykiatriske problematikker samtidig med et alkoholproblem, siger Per Nielsen.
Opdelingen er vigtig, fordi patienterne med en mindre svær grad af psykisk sygdom er dem, der fylder i de kommunale alkoholbehandlingstilbud, og det er samtidig dem, man kan gøre mest for, hvis de rette

kompetencer er til stede.
- Det er klart, at behandlingen af dobbeltbelastede patienter skal bygge på et samarbejde mellem sektorerne, men jeg tænker ikke, at de problematikker, der er tale om hos den største gruppe af dobbeltbelastede, har noget rum i psykiatrien. Derfor kan vi lige så godt få bygget ekspertise op på det område i alkoholbehandlingen. Jeg håber, at retningslinjen kan være med til at sætte spot på, at der skal gøres noget for at afhjælpe det problem i den behandlingsmæssige hverdag, siger Per Nielsen.

Patientens briller på
Per Nielsen er en af de tre psykologer i arbejdsgruppen, som repræsenterer Dansk Psykologforening. De øvrige faglige selskaber i gruppen er Alkoholfagligt Forum, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi, Dansk Sygeplejeselskab og Socialrådgiverforeningen, og desuden sidder to medarbejdere fra Sundhedsstyrelsen med i gruppen. Per Nielsens håb for det forestående arbejde er, at man i gruppen vil kunne se ud over egen faglighed og tage patientens perspektiv.
- Øvelsen er at finde ud af, hvad vi skal gøre for at nå disse mennesker. Ud fra en snusfornuftig betragtning kan man sige, at det, vi skal, er at hjælpe folk med de problemer, de faktisk har, og ikke bare have de briller på, som er angivet på dørskiltet, der hvor vi arbejder, siger Per Nielsen.
Han understreger vigtigheden af, at man nu får den kliniske retningslinje for behandling af gruppen af patienter med psykiatriske problemstillinger oveni afhængigheden i tillæg til den retningslinje, som netop er udkommet for behandling af alkoholafhængighed.
- Ellers kunne det komme til at se ud, som om vi allerede havde en klar strategi for alkoholbehandling og en klart defineret klientgruppe, siger Per Nielsen.

Løser ikke alt
Den nye kliniske retningslinje skal være færdig inden året er omme, og selv om Per Nielsen ser de to retningslinjer for alkoholbehandlingen som kvalitetsmæssige fremskridt, så mener han, at der fremover vil blive brug for flere og bedre beskrivelser af behandlingsmetoder og indsatser på området.
Han forventer, at den kliniske retningslinje kan komme til at indeholde gode spørgsmål og gode svar, men gør opmærksom på, at en klinisk retningslinje ikke nødvendigvis giver de rigtige nedslag i praksis. Det vil afhænge af implementeringen i kommunerne.
- Den liste af råd, vi ender med, kommer ikke til at dække den enormt komplekse problemstilling, som behandling af dobbeltbelastede er. Hvis vi vælger nogle gode spørgsmål, kan der også komme gode svar
på nogle væsentlige områder, men det medfører ikke, at vi får en dækkende vejledning på området. Retningslinjen kommer til at dække en lille del, og resten vil være op til KL og de lokale politikere og administratorer at omsætte til praktisk virkelighed, siger Per Nielsen og fortsætter:
- Man kan sige, at det bliver en dråbe i havet, men det bliver forhåbentlig en af de større, der plasker godt.