magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Kommunal Mange kommunale veje til storforbrugerne

Mange kommunale veje til storforbrugerne

Udskriv

Politisk opbakning skaber rammerne for en solid forebyggelsesindsats i Faxe Kommune.

 Portræt af borgmester Knud Erik Hansen Faxe KommuneNår eleverne på skolerne i Faxe logger ind på skolens intranet for at læse om dagens lektier eller et af skolens arrangementer, bliver de også mødt af en annonce med budskabet: ’Tal med en voksen, hvis du synes, at din mor, far eller en anden voksen tæt på dig kommer til at drikke for meget’.  

Faxe Kommune har siden 2008 satset bredt på alkoholforebyggelse, og kampagnen på skolernes intranet er ét ud af en bred vifte af forsøg på at nå de voksne storforbrugere og borgere med mere alvorlige alkoholproblemer. 

- Vi var meget i tvivl om, hvorvidt vi kunne tale så direkte om emnet, men vi gjorde det, og jeg tror, at det er lykkedes for os, fordi vi har legitimitet på grund af den politiske opbakning i kommunen, siger Karina Nørby, som siden begyndelsen af 2012 har været ansat som koordinator af kommunens alkoholforebyggelse.

Faxe Kommune indledte faktisk den nuværende samlede indsats med alkohol-forebyggelse på børneområdet, blandt andet fordi det var her, der var størst opbakning.

- Der er meget stor enighed om, at
 børn ikke skal vokse op med fulde forældre. Og det arbejde åbner døren for de målgrupper, der ligger bag, nemlig voksne og unge, fortæller Karina Nørby.

Borgmestereffekten

Karina Nørby har arbejdet med forskellige former for sundhedsfremme de seneste seks år, og i hendes øjne er der rigtig gode vilkår for alkoholforebyggelse i Faxe, fordi kommunen har valgt at prioritere området politisk. Borgmester Knud Erik Hansen er gået helhjertet ind i indsatsen, som er bredt forankret i byrådet, og sammen med ham og en række af kommunens øverste chefer har Karina Nørby stået bag etableringen af hhv. en politisk koordinationsgruppe, som beslutter hvilke indsatser, man vil prioritere, og en administrativ koordinationsgruppe med chefer og fagfolk fra kommunens forskellige centre og institutioner, der vedtager, hvordan indsatsen skal udføres, og sikrer, at alkoholforebyggelsen er en sammenhængende indsats.

Konstellationen med de to koordinationsgrupper sikrer, at indsatsen både er forankret i byens politiske, ledelsesmæssige og faglige miljø. Uden den forankring ville det være svært at opnå noget med forebyggelsen, mener alkoholkoordinatoren.

- Man skal ikke kimse ad borgmestereffekten. Fra sundhedsstyrelsens side, sagde man for nogle år siden, at det ville hjælpe på forebyggelsen, hvis man kunne få kommunalpolitikerne med, og hos os har det vitterlig haft en positiv virkning, siger Karina Nørby.

Det er i sig selv et tegn på kommunens fokus på området, at hun er ansat som koordinator af kommunens alkoholforebyggelse.

Karina Nørby kender kun til et par andre kommuner, som har sat en stilling af til den opgave alene. Som koordinator rådgiver hun både den politiske og den administrative koordinationsgruppe, og samtidig er det hendes ansvar at sørge for at sætte alle de initiativer i gang, som er nødvendige, for at kampagner og indsatser kan lykkes, for eksempel uddannelse af frontpersonale til at tage samtaler om alkohol, når det er nødvendigt, med de borgere, som de møder i deres arbejde.

Tonen er vigtig

I forbindelse med kampagnen på skolerne, får forældrene via skolens ’forældreintra’ besked om, at skolen taler med børnene om alkohol i hjemmet, og samtidig får de information om kommunens tilbud om behandling og hjælp til alkoholproblemer.

- Kampagnen er lige meget rettet mod børn og voksne. Vi kommer gennem flere målgrupper på samme tid og opnår at alle trækker på samme hammel, fortæller Karina Nørby.

Alle informationer i kampagnen er baseret på nøje overvejelser om, hvordan Faxe Kommune skal kommunikere omkring alkoholindsatsen. Det er vigtigt at undgå skrækkampagner og løftede pegefingre, mener Karina Nørby.

- Alkoholforebyggelsen er i nogle tilfælde for langt foran. Det er, som om man mener, at borgerne ved, hvilke behandlingsmuligheder

der er, og hvis man bare fortæller, hvilken skade der kan ske, så hjælper det nok. Vi er trådt et par skridt tilbage og har taget det  udgangspunkt, at borgerne ikke ved, hvilke muligheder der er. Det er ikke almen viden at kende til kommunens tilbud på alkoholområdet, så vi er tilbage ved at informere om, at man KAN få hjælp, siger Karina Nørby.

Gennemtænkt indsats

En anden kampagne, som kommunen havde succes med sidste år, er en plakatkampagne på alle kommunens institutioner med spørgsmålet: ’Fylder alkohol i jeres familie?’. I år er der hæftet et visitkort på plakaten med information om, hvor man kan få hjælp.

- Jeg er meget spændt på, om det kaster noget af sig igen. Sidste år så vi en stigende tendens til nyhenvendelser i alkoholbehandlingen efter kampagnen, og jeg har en forventning om, at det vil ske igen, siger Karina Nørby.

Hun har endnu ikke dokumentation til at forbinde det stigende antal nye henvendelser direkte med kampagnen, for alkoholbehandlingen registrerer ikke, hvad der har fået de såkaldte ’selvhenvendere’ til at henvende sig, men Karina Nørby kunne godt tænke sig, at det kom til at ske.

- Det er utroligt vigtigt for forebyggelsen at vide, hvor borgerne i alkoholbehandlingen kommer fra, for så skal vi gøre mere af det, som fik dem af sted, siger hun.

Det vigtige er, at kampagnen er planlagt i samarbejde med både kommunens alkoholbehandling og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og at de står klar i den anden ende til at tage imod de familier, som søger hjælp.

Siden begyndelsen på børneområdet er indsatsen nu også rullet ud til en række andre kommunale institutioner. Blandt andet en indsats med kort intervention i jobcenteret, og senest er visitationen til hjemmeplejen begyndt at arbejde med, at der fremover tales  alkoholvaner på lige fod med tobak, kost og motion ved visiteringen af de ældre borgere.

- Det er en meget bred indsats, men det skal det også være, hvis vi skal nå langt ud – og vi har også et ansvar for at bruge de 700.000 kr., fornuftigt, som kommunen har sat af til os i budgettet, slutter Karina Nørby.

 

Når eleverne på skolerne i Faxe logger ind på skolens intranet for at læse om dagens lektier eller et af skolens arrangementer, bliver de også mødt af en annonce med budskabet: ’Tal med en voksen, hvis du synes, at din mor, far eller en anden voksen tæt på dig kommer til at drikke for meget’.  

Faxe Kommune har siden 2008 satset bredt på alkoholforebyggelse, og kampagnen på skolernes intranet er ét ud af en bred vifte af forsøg på at nå de voksne storforbrugere og borgere med mere alvorlige alkoholproblemer.

- Vi var meget i tvivl om, hvorvidt vi kunne tale så direkte om emnet, men vi gjorde det, og jeg tror, at det er lykkedes for os, fordi vi har legitimitet på grund af den politiske opbakning i kommunen, siger Karina Nørby, som siden begyndelsen af 2012 har været ansat som koordinator af kommunens alkoholforebyggelse.

Faxe Kommune indledte faktisk den nuværende samlede indsats med alkohol-forebyggelse på børneområdet, blandt andet fordi det var her, der var størst opbakning.

- Der er meget stor enighed om, at børn ikke skal vokse op med fulde forældre. Og det arbejde åbner døren for de målgrupper, der ligger bag, nemlig voksne og unge, fortæller Karina Nørby.

 

Borgmestereffekten

Karina Nørby har arbejdet med forskellige former for sundhedsfremme de seneste seks år, og i hendes øjne er der rigtig gode vilkår for alkoholforebyggelse i Faxe, fordi kommunen har valgt at prioritere området politisk. Borgmester Knud Erik Hansen er gået helhjertet ind i indsatsen, som er bredt forankret i byrådet, og sammen med ham og en række af kommunens øverste chefer har Karina Nørby stået bag etableringen af hhv. en politisk koordinationsgruppe, som beslutter hvilke indsatser, man vil prioritere, og en administrativ koordinationsgruppe med chefer og fagfolk fra kommunens forskellige centre og institutioner, der vedtager, hvordan indsatsen

skal udføres, og sikrer, at alkoholforebyggelsen er en sammenhængende indsats.

K onstellationen med de to koordinationsgrupper sikrer, at indsatsen både er forankret i byens politiske, ledelsesmæssige og faglige miljø. Uden den forankring ville det være svært at opnå noget med forebyggelsen, mener alkoholkoordinatoren.

- Man skal ikke kimse ad borgmestereffekten. Fra sundhedsstyrelsens side, sagde man for nogle år siden, at det ville hjælpe på forebyggelsen, hvis man kunne få kommunalpolitikerne med, og hos os har det vitterlig haft en positiv virkning, siger Karina Nørby.

 

Det er i sig selv et tegn på kommunens fokus på området, at hun er ansat som koordinator af kommunens alkoholforebyggelse.

Karina Nørby kender kun til et par andre kommuner, som har sat en stilling af til den opgave alene. Som koordinator rådgiver hun både den politiske og den administrative koordinationsgruppe, og samtidig er det hendes ansvar at sørge for at sætte alle de initiativer i gang, som er nødvendige, for at kampagner og indsatser kan lykkes, for eksempel uddannelse af frontpersonale til at tage samtaler om alkohol, når det er nødvendigt, med de borgere, som de møder i deres arbejde.

 

Tonen er vigtig

I forbindelse med kampagnen på skolerne, får forældrene via skolens ’forældreintra’ besked om, at skolen taler med børnene om alkohol i hjemmet, og samtidig får de information om kommunens tilbud om behandling og hjælp til alkoholproblemer.

 

- Kampagnen er lige meget rettet mod børn og voksne. Vi kommer gennem flere målgrupper på samme tid og opnår at alle trækker på samme hammel, fortæller Karina Nørby.

Alle informationer i kampagnen er baseret på nøje overvejelser om, hvordan Faxe Kommune skal kommunikere omkring alkoholindsatsen. Det er vigtigt at undgå skrækkampagner og løftede pegefingre, mener Karina Nørby.

- Alkoholforebyggelsen er i nogle tilfælde for langt foran. Det er, som om man mener, at borgerne ved, hvilke behandlingsmuligheder

der er, og hvis man bare fortæller, hvilken skade der kan ske, så hjælper det nok. Vi er trådt et par skridt tilbage og har taget det  udgangspunkt, at borgerne ikke ved, hvilke muligheder der er. Det er ikke almen viden at kende til kommunens tilbud på alkoholområdet, så vi er tilbage ved at informere om, at man KAN få hjælp, siger Karina Nørby.

 

Gennemtænkt indsats

En anden kampagne, som kommunen havde succes med sidste år, er en plakatkampagne på alle kommunens institutioner

med spørgsmålet: ’Fylder alkohol i jeres familie?’. I år er der hæftet et visitkort på plakaten med information om, hvor man kan få hjælp.

- Jeg er meget spændt på, om det kaster noget af sig igen. Sidste år så vi en stigende tendens til nyhenvendelser i alkoholbehandlingen efter kampagnen, og jeg har en forventning om, at det vil ske igen, siger Karina Nørby.

Hun har endnu ikke dokumentation til at forbinde det stigende antal nye henvendelser direkte med kampagnen, for alkoholbehandlingen

registrerer ikke, hvad der har fået de såkaldte ’selvhenvendere’ til at henvende sig, men Karina Nørby kunne

godt tænke sig, at det kom til at ske.

- Det er utroligt vigtigt for forebyggelsen at vide, hvor borgerne i alkoholbehandlingen kommer fra, for så skal vi gøre mere af det, som fik dem af sted, siger hun.

Det vigtige er, at kampagnen er planlagt i samarbejde med både kommunens alkoholbehandling og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og at de står klar i den anden ende til at tage imod de familier, som søger hjælp.

Siden begyndelsen på børneområdet er indsatsen nu også rullet ud til en række andre kommunale institutioner. Blandt andet en indsats med kort intervention i jobcenteret, og senest er visitationen til hjemmeplejen begyndt at arbejde med, at der fremover tales  alkoholvaner på lige fod med tobak, kost og motion ved visiteringen af de ældre borgere.

- Det er en meget bred indsats, men det skal det også være, hvis vi skal nå langt ud – og vi har også et ansvar for at bruge de 700.000 kr., fornuftigt, som kommunen har sat af til os i budgettet, slutter Karina Nørby.