magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Kommunal Sundhed ind i bevillingerne

Sundhed ind i bevillingerne

Udskriv

Ny strategi skal sikre samspil mellem forebyggelse og bevillingsarbejde i Syd- og Sønderjylland. 

altMorgenværtshuse,der åbner, når diskotekerne lukker kl. 05, er snart på vej ud af det kommercielle natteliv i Sønderjylland, og fremover skal unge under 18 forberede sig på, at festen på regionens restaurationer for dem slutter ved midnat. Begge tiltag er led i en ny bevillingsstrategi som politiet og kommunerne i Syd- og Sønderjylland har vedtaget i fællesskab.

Det er første gang, alle kommuner i politikredsen arbejder efter samme bevillingsstrategi. Et vigtigt formål med strategien har været at skabe en bedre sammenhæng mellem kommunernes bevillingspolitik og de forebyggende indsatser.

Samtidig skal strategien ifølge politiet være med til at sikre restauratørerne bedre vilkår for deres forretning, da de i højere grad stilles over for samme vilkår for driften.

- Grundlaget er, at vi skal prøve at skabe en bedre sundhedskultur for de unge og sørge for, at de ikke er i nattelivet, før de er gamle nok til at tage vare på sig selv, fortæller politiinspektør Lars Bræmhøj, der sammen med sin kollega, sekretariatschef Lisa Dissing, har stået i spidsen for arbejdet med at udvikle strategien.
Strategien er blevet til i samarbejde mellem politiet, restauratørerne, medlemmer af bevillingsnævnene, ssp-medarbejdere og jurister fra kommunerne i politikredsen. Lars Bræmhøj glæder sig over, at der har været meget stor enighed om at holde de helt unge ude af nattelivet.

- Kommunerne vil selvfølgelig gerne pleje deres restaurationsliv og sidder derfor med nogle andre interesser end os. Derfor er det også et stærkt signal, at alle er med, og vi har opnået konsensus om en strategi, der er noget mere konsekvent end den forrige, siger Lars Bræmhøj.

ZONER OG SIVETID
Politiinspektøren fremhæver tre elementer i strategien, som han forventer vil lette politiarbejdet og gøre nattelivet i Syd- og Sønderjylland mere sikkert:

• En opdeling af kommunerne i zoner, som skal sikre, at natrestauranter, barer og diskoteker  koncentreres  i  de  indre  byområder og dermed begrænser den natlige aktivitet til overskuelige geografiske områder.
• Afskaffelse af morgenværtshuse, som skal sikre, at der når at falde ro over byerne, før den nye dag begynder.
• Restaurationer med 05-bevilling skal holde åbent en time, efter at udskænkningen er stoppet for at undgå tumult omkring lukketid.

- Vi har tidligere oplevet, at det giver anledning til ekstra uorden, når alle bliver lukket ud på én gang. Den times ’sivetid’, der nu er indført, betyder, at vi ikke på samme måde vil få store koncentrationer af fulde mennesker på gaden på én gang, og vi forventer, at det vil betyde en roligere afslutning på natten, siger Lars bræmhøj.

Bevillingsnævnene i Syd- og Sønderjylland er begyndt at indføre ’Bevillingsstrategi 2014-2017’. Politiet går nu i gang med at revidere restaurationsplanen, så det bliver tydeligt for ansøgere, hvilke krav de skal leve op til for at få alkoholbevilling.
Politiet planlægger i øvrigt at etablere et mødeforum for myndigheder og restauratører på tværs af kommunegrænserne for at styrke samarbejdet om nattelivet og sikre fælles fodslag om bevillingsstrategien.

Find ’Bevillingsstrategi 2014-2017' her.