magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse International England til kamp mod lommepengepriser

England til kamp mod lommepengepriser

Udskriv

Fokusér på produktet, når I forebygger, ikke på forbrugeren, anbefalede den engelske professor sir Ian Gilmore, da han på konferencen ’Alkoholforebyggelse – Hvad virker?’ afholdt af Center for Forebyggelse i Praksis og Statens Institut for Folkesundhed i februar kom med sine anbefalinger til forebyggelse på alkoholområdet.
alt

Sir Ian Gilmore er professor i leversygdomme og tilknyttet University of Liverpool og desuden formand for Liverpool Health partners, som er et strategisk samarbejde mellem to universiteter og et netværk af hospitaler i Liverpool-området. På konferencen i februar fremhævede han prisen på alkohol som en af de vigtigste faktorer for forbruget.

England har som Danmark et højt alkoholforbrug, og faldende priser på alkohol har, ifølge Gilmore, gennem en årrække ændret alkoholkulturen i landet. Hvor englænderne tidligere mødtes på pubben og drak, er forfester, hvor man mødes hjemme og drikker, før man går i byen, blevet udbredt, og det skyldes, at alkohol er blevet langt billigere i supermarkederne. Ian Gilmore kalder fænomenet preloading (optankning hjemmefra, red.), og tendensen har, ifølge ham, ført til en mere fuldskabsorienteret kultur bl.a. fordi, at det også er den stærke alkohol som vodka og gin, der er faldet i pris. Han mener, at den bedste måde at ændre det på er at regulere priserne og begrænse muligheden for markedsføring af produkterne.
- Alkohol er ikke en almindelig handelsvare som mælk og æg, og det er vigtigt at placere problemet hos produktet, og ikke hos personen som drikker, siger Ian Gilmore.
I England og Skotland har man de senere år arbejdet på at indføre et system, hvor priser på alkohol reguleres med minimumpriser per genstande i stedet for med afgifter. En form for prisregulering, der hindrer det, som Ian Gilmore kalder lommepengepriser på alkohol, mens den ikke har betydning for prisen på de dyrere alkoholvarer.