magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Markedsføring Reklamelov kan redde liv

Reklamelov kan redde liv

Udskriv

Ændringer i alkoholkulturen skal understøttes af lovgivning, som f.eks. Loi Evin, siger britisk professor. Han frygter ikke for mangel på folkelig opbakning. (Link til dansk oversættelse her på siden)
altMarkedsføring af alkohol er den tredjevigtigste årsag til, at danskere og andre europæere drikker så meget, at det får konsekvenser for folkesundheden i Europa. Næstefter højere priser og begrænsninger i tilgængeligheden er skrappere regler for alkoholreklamer derfor den mest effektive måde at dæmpe forbruget, viser undersøgelser fra det fireårige EU-forskningsprojekt AMPHORA.  Det får en af projektlederne, den britiske professor Peter Anderson,  til at anbefale, at de europæiske politikere sætter alkoholmarkedsføring  på den politiske agenda.
- Europa har et alkoholproblem, med 120.000 dødsfald som følge af alkohol i aldersgruppen 15-64 år hvert år, og der er ikke nogen tvivl om, at intensiv markedsføring er en medvirkende årsag til, at vi drikker så meget og at alkohol er så central i vores kultur, siger han.  

Peter Anderson forsker i alkohol, kroniske sygdomme, risikofaktorer og sundhedspolitik. Han er i dag tilknyttet universiteterne i Newcastle og Maastricht, men har tidligere arbejdet som rådgiver for både EU-Kommissionen og WHO. Han er af den opfattelse, at hvis Danmark og resten af Europa skal løse sine omfattende problemer med alkohol, skal der regulering til - og det skal foregå både på nationalt og europæisk niveau. Højere priser og mindre tilgængelig alkohol er to parametre, som man umiddelbart kan arbejde på i de enkelte lande, mens regulering af markedsføring vil være mest effektivt som et fælles europæisk projekt.
- Der er gode grunde til at lave en fælles europæisk lovgivning om markedsføring af alkohol. Der findes allerede enkelte lande, som har lavet deres egen lovgivning, som letter drikkepresset, men reklamer krydser grænserne både via satellit-tv og internettet. Derfor er det også et område, man bør se på kollektivt I Europa, siger Peter Anderson.

altBrug for frontløbere
Selv om det mest effektive vil være en fælles europæisk lov, har det stor betydning, at enkelte lande går foran, mener den britiske professor. Frontløberne viser de andre lande, at det er muligt at gøre noget og de høster værdifulde erfaringer, som andre lande kan have gavn af.  
I Norge er det helt forbudt at reklamere for alkohol, og i Frankrig har man siden sidst i 80’erne sat grænser for alkoholproducenter og -forhandleres mulighed for at markedsføre alkohol via alkoholmarkedsføringsloven Loi Evin.

Den franske lov er skruet sammen, så den fortæller præcis, hvad der er tilladt, i stedet for hvad der er forbudt, og den tilgang er en stor fordel, når loven skal håndhæves, siger Peter Anderson. På den måde forhindrer Loi Evin for eksempel både alkoholreklamer på tv og sponsorater af sportshold og idrætsbegivenheder
- Det er meget lettere både at overholde loven og at afgøre, om loven er brudt, hvis vi ved, præcis, hvad man må, siger han.

Alkoholproducenter har flere gange udfordret den franske Loi Evin ved EU’domstolen, men hidtil har domstolen støttet loven med den begrundelse, at den er proportionel med sit formål, nemlig at beskytte folkesundheden.
- Norge, Finland og Frankrig kan meget vel komme til at fungere som foregangslande med deres tilgang til markedsføring af alkohol. Samtidig viser de retssager, der har været om Loi evin, hvilke forhindringer, man skal forberede sig på, hvis der kommer et forslag om en fælles europæisk lov mod alkoholreklamer, siger Peter Anderson

En kulturændring
I Danmark der det kontroversielt at tale om lovgivning, når alkoholvanerne er til debat. I stedet bliver der talt om, at kulturen skal ændres. Men ifølge Peter Anderson kan man ikke ændre kulturen uden at bakke op med strukturelle ændringer.
- Man må gøre begge dele. Det er umuligt at ændre kulturen og holdningerne uden at regulere. Og uden folkelig opbakning kan lovgivning ikke fungere. Det skal gå hånd i hånd, siger Peter Anderson.

Til gengæld mener han ikke, man bør være bange for den folkelige opbakning. Han sammenligner med dengang, man ville have folk til at bruge sikkerhedsseler i bilerne. Både da det i 1976 blev lovpligtigt i Danmark at have sele på, når man sad på forsædet, og i 1990, da bagsædepassagerer også skulle have sele på, skulle der både lovgivning og effektive oplysningskampagner til for at ændre holdningen i befolkningen. Kampagner alene gjorde ingen forskel, derfor er lovgivning ifølge ham et vigtigt element, hvis man vil skabe holdningsændringer.
- Erfaringen viser, at stemningen skifter til fordel for nye lovgivninger, når de er blevet introduceret. I almindelighed får fornuftig lovgivning, som bliver godt forklaret også opbakning I befolkningen, siger Peter Anderson.

Den danske oversættelse af Loi Evin kan downloades her

Modstand fra industrien
Lovgivning omkring alkohol møder stor modstand blandt andet hos alkoholproducenterne, og der foregår et intensivt lobbyarbejde både i det danske folketing og i Europaparlamentet og kommissionen for at undgå lovgivning. Det gælder også lovgivning om markedsføring, fortæller Peter Anderson.
Et af industriens argumenter mod en lov mod markedsføring er, at reklamerne ikke afgør, hvor meget vi drikker, men blot påvirker hvilket mærke vi drikker. Men det undrer Peter Anderson, at der overhovedet kan være diskussion om effekten af markedsføring.

- Det er sjovt, at man har behov for videnskabelige beviser for, at markedsføring af alkohol har en effekt. Der bliver brugt milliarder på markedsføring af alkohol, og det handler altså om, at få folk til at gøre noget, de ellers ikke gjorde. Det er en sandhed, vi accepterer med tobaksreklamer og med reklamer for usunde fødevarer til børn, så jeg forstår ikke, at man kan argumentere for, at det er anderledes med reklamer for alkohol, siger han.
- Vi ved nok om effekten af alkoholreklamer til, at vi kan lukke den diskussion. Rent faktisk ved vi meget mere om effekten af alkoholreklamer, end man nogensinde gjorde om tobaksreklamer, da de blev forbudt, slutter Peter Anderson.