magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Forskning og Undersøgelser Ny forskning i alkohol og unge hjerner

Ny forskning i alkohol og unge hjerner

Udskriv

Unge hjerner forandres af alkohol. Et forskningsprojekt skal nu afdække hvordan
foto af en skanner75 børn og unge, som er nået den alder, hvor mange begynder at drikke, vil de næste tre år få MR-scannet hjernen på Hvidovre Hospitals MR-afdeling og gennemgå omfattende psykologiske test, som vil dokumentere, hvordan et begyndende alkoholforbrug sætter spor i hjernen. 

De unge forsøgsdeltagere er allerede i fem år blevet scannet og undersøgt hvert halve år, som led i det meget omfattende forskningsprojekt ’Hjernens Udvikling hos Børn og Unge’ (HUBU). Det betyder, at forskerne har data fra før, de unge begynder at drikke og kan følge udviklingen i hjernen, efterhånden som forsøgspersonerne udvikler deres drikkevaner.

Projektet vil give helt ny viden om, hvordan den unge hjerne påvirkes af alkohol, siger postdoc Kathrine Skak Madsen, som står i spidsen for alkoholdelen af HUBU-projektet.

- I dag ved vi, at der er forskel i mikrostrukturen af hjernens fiberbundter hos unge, der drikker, sammenlignet med unge, der ikke drikker. Vi ved bare ikke, hvilke forskelle, der er opstået på grund af alkohol, og hvilke der allerede var i hjernen, før de unge begyndte at drikke. Det vil vores undersøgelse kaste lys over, siger hun.

Der går tre år, før de første resultater ligger klar, så foreløbig kan man kun gætte på, hvad alkohol gør ved hjernen. Men en af Kathrine Skak Madsens hypoteser er, at alkoholen forvolder størst skade i de hjernestrukturer, der er under udvikling i den periode, hvor den unge begynder at drikke sig fuld.

HUBU-projektet er finansieret af Lundbeck fonden og Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og sker i samarbejde mellem MR-afdelingen på Hvidovre Hospital, University of California, San Diego, Danmarks Pædagogiske Universitet og Center for Integrated Molecular Brain Imaging.

Forskerne har udover hjernescanningerne målt køns- og stresshormoner og indsamlet data om børnenes kognitive og følelsesmæssige funktioner og om ydre faktorer som stress, motion og andre påvirkninger i livet.

Projektet er et af de mere omfattende og vækker international opsigt, fordi det følger børnene over lang tid og med kort interval mellem hjernescanningerne.