magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Forskning og Undersøgelser Hjælp fra familie og ligestillede ønskes

Hjælp fra familie og ligestillede ønskes

Udskriv

Det er ikke alkoholbehandlingscentrene, som efterspørges, når danskerne vil have hjælp til at nedsætte alkoholforbruget. Støtte fra familien eller fra andre, som også vil sætte forbruget ned, er vigtigere.

Det viser nogle af resultaterne fra 'KRAM-undersøgelsen i tal og billeder', som blev gennemført i 2007 og 2008. Den satte fokus på danskernes helbred, sundhedsvaner og ønsker om hjælp til at ændre vaner i forhold til de fire faktorer – kost, rygning, alkohol og motion.

På alkoholområdet viser undersøgelsen:

  • I alle aldersgrupper er der procentvis flere mænd end kvinder, der overskrider genstandsgrænsen i en typisk uge, og som har drukket mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed inden for den seneste måned.
  • Unge overskrider oftere end ældre genstandsgrænsen og drikker oftere mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed. Det gælder især unge mænd.
  • Andelen, der henholdsvis overskrider genstandsgrænsen, og som har drukket mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed, er større blandt svarpersoner, der har 15 eller flere års uddannelse sammenlignet med de, der har mindre end 10 års uddannelse.
  • Der ses en sammenhæng mellem at overskride genstandsgrænsen og selvvurderet helbred, men ingen sammenhæng med langvarig sygdom. Omvendt ses en sammenhæng mellem at drikke mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed og langvarig sygdom, men igen sammenhæng med selvvurderet helbred.
  • Blandt svarpersoner, som var fulde første gang før de fyldte 12 år, er der en større andel, som overskrider genstandsgrænsen sammenlignet med dem, som var ældre end 12 år, da de var fulde første gang
  • Blandt dem med et problematisk alkoholforbrug, defineret som personer der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som gerne vil nedsætte forbruget, er der kun én ud af ti, der svarer, at de ønsker hjælp fra et alkoholbehandlingscenter. Flest ønsker hjælp fra familien (21,5 %) og andre der også vil nedsætte deres forbrug (22,9 %), mens 14,8 % ønsker hjælp fra praktiserende læge.


I alt 76.484 personer i 13 kommuner har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og heraf deltog de 18.000 også i en omfattende helbredsundersøgelse.

Hele ’KRAM-undersøgelsen i tal og billeder’ kan downloades fra Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside.