magasinet-rus.dk

Vi tænder et lys

Udskriv

Århus Kommune og den misbrugsbekæmpende organisation IOGT har indgået et samarbejde om et helt nyt støttende samtaletilbud til børn og unge fra familier med et alkoholproblem. Projektet støttes af Socialministeriet og løber frem til august 2008.

Samtalegrupperne er aldersopdelte i børn fra 8 - 12 år og unge fra 13 - 18 år. Grupperne mødes hver anden uge to timer ad gangen. Der er ingen krav om forandring, men en forventning om, at samtalerne kan hjælpe børnene.

- Det er et frirum, hvor de kan få lov at lægge alle tabuer og hemmeligheder fra sig, og det medfører som regel en stor lettelse, fortæller de to gruppeledere, Bente Hou og Bente Frandsen.

De er begge socialrådgivere og har ansvar for gruppen med de mindste børn. Bente Hou er frivillig, kommer fra IOGTs familieklub og kender problemstillingerne som pårørende til en misbruger, mens Bente Frandsen kommer fra Århus Kommune, hvor hun har arbejdet med familier, blandt andet på Familieværkstedet.

Mestringsstrategier
Bente Hou og Bente Frandsen fortæller, at det fylder virkelig meget for børnene at skulle skjule den omstændighed, at de har en misbrugende forælder. Der er ingen overhovedet, de kan sige det til. I gruppen tales der meget om mestringsstrategier: Hvad skal man gøre i forskellige situationer, når de voksne har det svært? Børnene deler erfaringer med hinanden, og det er en stor hjælp. Typisk bor børnene hos den ene af deres forældre og besøger med en samværsaftale den anden part.

En kendt ramme
- Når vi samles i gruppen, tænder børnene deres eget lys, som står på bordet, og de slukker det igen, når vi er færdige. Ritualet giver en kendt ramme om samtalen, fortæller Bente Hou. Bente Frandsen tilføjer:

- Her møder de en anden verden i stedet for at det uforudsigelige og det, de ikke kan stole på. De kan regne med os som autentiske voksne i deres liv, og det er en anden erfaring at få med verden.

Optagelse i samtalegruppen sker ved en første kontakt med Århus Kommunes Forebyggelseskonsulent eller lederen af IOGT-Husets Pårørenderådgivning. Derefter besøger gruppelederne hjemmet og taler med børn, unge og forældre om samtaletilbuddet. Ved ophør arrangeres en udslusningssamtale, som giver mulighed for, at gruppelederne kan overlevere vigtige temaer til forældrene.

Synergieffekt i samarbejdet
At en kommune og en privat organisation går sammen om et projekt som dette, er enestående. Henny Fischer, som er leder af IOGT-Husets Pårørenderådgivning i Århus, og Søren Knudsen, der er forebyggelseskonsulent i Århus Kommune, er enige om, at projektet sætter nye standarder for, hvad man kan gøre sammen i et ligeværdigt samarbejde.

- Man kan kritisere vores projekt for ikke at være helhedsorienteret uden et tilbud til forældrene, men det handler om at nå de børn på trods af forældrene, siger Søren Knudsen.

De to er enige om, at samtalegrupperne er et spændende og nødvendigt initiativ, som støtter de deltagende børn og unge i at udveksle og finde livsstrategier. De er heller ikke i tvivl om, at der er brug for mange flere børnegrupper. De håber, at evalueringen vil føre til et fast tilbud, der også gerne må inspirere andre kommuner.