magasinet-rus.dk

Forside Politik Lokal Flere udsatteråd på vej

Flere udsatteråd på vej

Udskriv

En række kommuner er i gang med at oprette råd for socialt udsatte. Det kan kvalificere de politiske beslutninger, viser erfaringerne fra landets første råd.

Samtidig med at de odenseanske kommunalpolitikere i 2007 nedsatte det nye udsatteråd, var de i gang med en omfattende planlægning af byens fysiske udvikling. Alle relevante områder var blevet tænkt ind. Eller næsten alle.

- Vi var de eneste, som ikke var med. Kulturinstitutionerne, uddannelsesstederne, erhvervslivet – stort set alle andre interesser var repræsenteret. Blot ikke de sociale, fortæller Lillian Vaaben, formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense.

- Men de udsatte grupper er jo en del af bybilledet, og hvis de ikke tænkes ind i planlægningen af nye områder, bliver de stresset rundt i byen. Det skaber jo bare problemer andre steder. Derfor var det vigtigt, at vi kom med fra starten, siger Lillian Vaaben.

Politikerne lyttede til Rådets opfordring, og i dag er de socialt udsatte grupper repræsenteret i alle relevante følgegrupper.

Gode råd til de nye
Rådet er desuden blevet bedt om høringssvar og udtalelser i en række sager på det sociale område. Lillian Vaaben fortæller, at også mange borgere henvender sig til rådet.

- Vi skal ikke tage os af enkeltsager. Men vi beder altid forvaltningen kigge på sagen og følger så op, hvis der er noget principielt. Vi er jo nedsat for at pege på de steder, hvor tingene halter, og det kan enkeltsagerne være med til at sætte fokus på, forklarer Lillian Vaaben.

Tænke i helhed
Hun advarer mod, at der plejes særinteresser i rådene. Det kan nemt give interessekonflikter, hvis der ikke tænkes i helhed og præcisering af udsatte-begrebet.

- Det er godt med stor bredde i sammensætningen. Hos os er medlemmerne brugere, repræsentanter fra frivillige organisationer og personer med særlig faglig indsigt og interesse for området. Ingen politikere og ingen fra de kommunale institutioner. Vi skal være uafhængige, siger Lillian Vaaben.

Rådet har været meget bevidst om at være synligt. Alle møder holdes så vidt muligt på steder, hvor de udsatte grupper kommer, og der blev i sommer gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som kan give rådet yderligere viden om gruppernes behov og ønsker.

Respekt for rådets arbejde
Lillian Vaaben oplever respekt for rådets arbejde blandt embedsmænd og politikere i Odense. Det ser hun bekræftet i, at en stor del af rådets anbefalinger er med i de oplæg, lokalpolitikerne har fået til budgettet for 2009. Blandt andet ønsket om uvildig rådgivning.

- Udsatte borgere har utrolig svært ved at hente ordentlig rådgivning og støtte i det offentlige. Det rykker ved retssikkerheden. Derfor foreslår vi, at der bliver adgang til uvildig vejledning, ikke mindst en væsentlig grad af juridisk rådgivning, siger Lillian Vaaben.

Rådet for Socialt Udsatte i Odense skal nu i gang med at skrive sin første årsberetning, som forventes færdig i løbet af efteråret.