magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Passiv drikning Barndommens alkoholmonster

Barndommens alkoholmonster

Udskriv

Barndommesn alkomonsterNy bog skal hjælpe voksne børn fra alkoholfamilier til at forstå, hvad de voksnes problemer har gjort ved dem.

Psykologen Birgit Trembacz har mere end 20 års erfaring som terapeut inden for alkoholbehandlingsområdet. Hun var én af de første, som satte fokus på familien, børnene og de unge, når der er et alkoholproblem. Det er der allerede kommet en række bøger ud af. i den nyeste, ”vokset op med alkoholproblemer”, er målgruppen først og fremmest de tusindvis af voksne, som har oplevet en barndom, hvor den ene eller begge forældrene har drukket for meget.

Forfatteren gør selv opmærksom på, at det allervigtigste formål med bogen er at give disse voksne børn en mulighed for at føle sig forstået og respekteret, blandt andet ved at opdage, at andre har haft tilsvarende oplevelser.

Der er altså tale om en slags selvhjælpsbog, og både sproget og opbygningen gør den lettilgængelig for målgruppen.

Ikke ultimative sandheder
Birgit Trembacz har en suveræn evne til at fremstille kompliceret teoretisk stof på en måde, ”så enhver kan være med”. Hun gør ikke tingene sværere, end de behøver at være for læseren. Bogens opbygning støtter overskueligheden.

Fakta

Det er en central pointe for den ressourcefokuserede Birgit Trembacz, at børn fra alkoholfamilier udvikler kompetencer på godt og ondt.
”Der skal storm og regn til at fremkalde og udvikle modstandskraft.
Det er netop, hvad børn fra familier med alkoholproblemer oplever”, skriver hun.
Pointen illustreres på forsiden af bogens omslag – som også viser det stærke træs skrøbelighed i placeringen tæt på afgrunden. (illustrator Claes movin).

I den første del føres læseren igennem en række af alkoholområdets centrale begreber med udgangspunkt i den cirkulære systemteori. Trembacz gør (beskedent?) opmærksom på, at det ikke er ultimative sandheder, hun fremfører – der er tale om perspektiver og forslag til, hvordan man kan forstå alkoholproblemet, sig selv og sine reaktioner på det, man har oplevet.

Det særlige barns historie
I anden del har forfatteren samlet 23 cases, der beskriver de forskellige problemer, et barn oplever, når der drikkes for meget derhjemme. alle de voksne børn har været i terapi hos forfatteren. Hver historie indledes med et citat, som viser det særlige i barnets historie. Derefter foldes det terapeutiske forløb ud, og teorien fra bogens første del bringes ind i det konkrete forløb. stadig i et sprog og med en overskuelighed, som kan gøre det nemt for andre voksne børn at genkende deres egen historie. For alle os andre kan det give et spændende indblik i, hvordan Birgit Trembacz arbejder terapeutisk.

Selvom bogen primært henvender sig til de voksne børn, kan den varmt anbefales som inspiration til behandlere og alle, som i øvrigt har interesse for alkoholproblemer.

Birgit Trembacz: Vokset op med alkoholproblemer. Barndom og voksenliv - konsekvenser, modstandskraft og frigørelse. Udkommet på Dansk Psykologisk Forlag, marts 2009.