magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Fordomme sat på prøve

Fordomme sat på prøve

Udskriv

I Sønderborg kan kommende sygeplejersker vælge sig ind på et kursus om, hvordan man møder patienter med misbrugsproblemer, og det er et kursus, der flytter holdninger.

Hvordan skal en hospitalsafdeling modtage en indlagt misbruger? De fl este afdelinger oplever det som en opskrift på problemer, og patienter med et misbrug føler sig ikke altid velkomne i det danske hospitalssystem. men pleje af patienter med et misbrug indgår ikke i undervisningen af kommende sygeplejersker, fortæller lektor Eva Hoffmann, master i Klinisk sygepleje. Hun blev optaget af problemstillingen, da hun i 2006 skrev sit masterprojekt.

- Det begyndte med, at jeg interviewede fem sygeplejersker, og på den baggrund kunne jeg udlede, at de har modsatrettede holdninger til denne ”patientgruppe”, som Eva Hoffmann så diplomatisk udtrykker det.

- Da jeg kom tilbage til University College syd i sønderborg som sygeplejelærer, undrede det mig, at de studerende ikke får koncentreret undervisning i den problematik, for patienter med et misbrug er i alle specialer, også dem med børn.

Alkohol og sygepleje
Det fik Eva Hoffmann til at skabe kurset ”alkohol og sygepleje”. Det ugelange kursus er bygget op om metoden ’storyline’, hvor hun lader en fiktiv patient være omdrejningspunkt for undervisningen.

Patienten er den 46-årige Lisbet, der ryger 20 cigaretter og drikker et par fl asker vin plus det løse hver dag. Hun er fraskilt, har to børn og er langtidssygemeldt på grund af problemer i nakke og ryg og har økonomiske problemer.

Lisbet har ikke det store netværk, i stedet har hun vinen og øllerne. Hun er ikke altid velsoigneret. Lisbet er indlagt, fordi hun er faldet og har brækket hoften.

Flytter holdninger
I løbet af kurset kommer de studerende til at kende Lisbet og får deres fordomme om alkoholikere sat på prøve.

- Men det nytter ikke bare at pumpe ele verne med viden, jeg skal også ind og fl ytte holdninger og røre ved deres følelser, så de bliver konfronteret med dem. ellers sker der ingen forandring for patienten, og det er patienten, jeg hele tiden ser for mig, siger Eva Hoffmann, og giver sit bud på, hvad der udløser den nedla dende behandling, nogle socialt udsatte oplever.

- Det kan være sprog og personlig hygiejne, men også at patienterne ikke gør, hvad personalet siger. De bliver irriterede og tager det personligt. men de patienter, vi møder, har nået bunden, og så har vi en forbandet forpligtelse til at vide, hvad vi skal gøre, når vi står der i den fine, hvide kittel. Det er forargeligt, hvis de patienter bliver mødt med ligegyldighed eller det, der er værre.

Eva Hoffmann oplever en meget stor interesse og en positiv indstilling hos de studerende.

- Emnet optager dem, og jeg tror, det er, fordi problemer med misbrugere sætter hele omsorgsproblemstillingen på højkant – for her er virkelig nogle, der trænger til omsorg. Og det hele kommer op: mistillid, magt, misbrug af magt.

Tændte en ild
- På mine hold er der altid nogle, der melder sig og siger: “Jeg har selv en historie”. På sidste hold var der en, der havde været gift med en alkoholiker – det var, så hårene rejste sig, da hun fortalte. Jeg havde selv en onkel, der drak, oplevede en social deroute og døde. mine erfaringer med ham har tændt en ild i mig, og de erfaringer vil jeg gerne dele. Det er ekstremt vigtigt, at vi får ryddet op i det, vi har med os.

Eva Hoffmann understreger, at det er vigtigt for hende, at de studerendes ambitionsniveau ikke bliver urealistisk højt i forhold til at fl ytte nogle af de patienter.

- De skal ikke tro, at de kan frelse dem, for så kan det ende med, at de resignerer. Men de skal med ud og så et frø, for hvis vi alle gør en lille smule, kan det være, der sker noget. men de patienter er svære at hjælpe, og derfor er man nødt til at nedtone sit ambitionsniveau. vi kan ikke påføre motivation udefra, den skal komme indefra, men vi kan være med til at skabe de bedste rammer for motivationen, fortæller hun.

- Sygeplejerskerne er jo ikke onde – det er mangel på viden. vi kan ikke være bekendt at sende dem ud med emblem på kitlen, hvis der ikke er vilkår for at hjælpe misbrugere, siger eva Hoffmann, der mener, at denne undervisning skulle være obligatorisk, især nu hvor der er fokus på ulighed i sundhed.

Kurset ”alkohol og sygepleje” begyndte i 2006 og har siden haft over 100 deltagere.