magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Hope Heroes computerspil i kamp om fornemme priser

Hope Heroes computerspil i kamp om fornemme priser

Udskriv

 1500 fortrinsvis drenge og unge mænd har prøvet Hope Heroes. Spillet skal nu lanceres i fuld skala, i håb om at især drenge fra familier med alkoholmisbrug kan lære gennem leg på en tablet eller en mobiltelefon og på den måde finde nye veje og løsninger på deres problemer.

altDe eksisterende tilbud om rådgivning og støtte til børn og unge fra familier med alkoholproblemer har det overordnede problem, at 80 pct. af henvendelserne om hjælp kommer fra piger. Udviklingen af computerspillet Hope Heroes har været Alkohol & Samfunds seneste tiltag for at nå drengene og de unge mænd.

Meget tyder på, at det vil lykkes, nu hvor markedsføringen går i gang for at lancere computerspillet i fuld skala på de platforme, hvor drenge og unge mænd spiller spil.

Projektleder Allan Jonas fortæller:

- Vi opnåede her i foråret at blive nomineret i flere kategorier, da Producentforeningen uddelte Spilprisen 2016. Vi vandt desværre ikke priser, men nomineringerne er en anerkendelse af vores computerspil, som altså kan måle sig med produktioner med langt større budgetter. Det er afgørende for computerspillets videre succes, at det er spillets kvaliteter, der får drenge og unge mænd til at spille Hope Heroes. Det fik vi med nomineringerne Producentforeningens positive bedømmelse af, så selv uden priser er vi meget stolte.

Fakta

I de kommunale tilbud til børn og unge fra familier med alkoholproblemer er ca. 80 pct. piger og kun 20 pct. drenge. På hjemmesiden Hope.dk/ung kommer kun hvert 10. spørgsmål fra en dreng. Andre rådgivninger vedrørende selvmordstruede, unge med spiseforstyrrelser, ensomhed og seksuelle problemer benyttes også først og fremmest af piger. Risici for børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer, er reelle og markante, når det gælder psykiske lidelser og selvmord. Op imod en tredjedel af disse børn og unge udvikler selv et alkohol- eller narkoproblem. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 120.000 børn og unge op i familier med alkoholproblemer

Superhelte skal motivere
Hope Heroes er et adfærdsændrende computerspil, der skal motivere især drenge fra familier med alkoholmisbrug til at ændre adfærd og bryde isolationen, så de søger ekstern hjælp og støtte.

- Spillet forsøger at give de unge et kærligt puf, når superheltene på skærmen prikker til børnene og lærer dem, at et problem kan løses på forskellig vis. Så hvis strategien i den unges liv hidtil har været at undgå far, når han drikker, så lærer man i spillet, at et problem kan løses på flere måder, blandt andet ved at søge hjælp og rådgivning.

Hope Heroes er finansieret af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler. Allan Jonas skal nu i gang med at finde nye penge, så der også kan blive forsket i, hvordan apps som Hope Heroes kan være med til at ændre adfærd hos en målgruppe, der ellers traditionelt har været svær at få fat i.

Nye medier, nye veje
- I forbindelse med lanceringen vil vi søge at få feed back fra drenge og unge mænd i gamer-miljøet, så vi kan blive meget klogere på, hvad effekten reelt er. Vi har i mange år vidst, at vi ikke når drengene ved at kommunikere til dem, at de har brug for hjælp og støtte. Mange drenge og unge mænd løber skrigende bort, når de bliver tilbudt at komme i terapigrupper og skal sidde i rundkreds og sætte ord på deres følelser. De vil selv finde vej til løsningerne på deres problemer, men når de endelig finder vej til ungegrupper, så deltager de faktisk endnu mere i de terapeutiske øvelser end pigerne. Det handler meget om, hvordan der bliver talt til drengene.

Allan Jonas oplyser, at det overordnede mål med spillet er, at drenge og unge mænd fra familier med alkoholmisbrug i større udstrækning søger hjælp og støtte via Hope.dk/ung, de kommunale tilbud, TUBA mv.

- Med støtte fra Den Obelske Familiefond har vi udviklet nyt indhold på hope.dk/ung, der er målrettet drengene. Det gælder blandt andet en tegnefilm og en tegneserie, hvor sproget er målrettet drenge, og der er fuld smæk på de grafiske udtryk. Over tid håber vi så på, at vi også kan registrere, at flere drenge benytter vores tilbud, siger Allan Jonas.