magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant Når de gamle drikker for meget

Når de gamle drikker for meget

Udskriv

 Da et pilotprojekt med særlig fokus på alkohol og ældre sluttede for et par år siden, ansatte Silkeborg Kommune efterfølgende en alkoholsygeplejerske og en alkoholforebygger. Formålet er at fremme både behandling og forebyggelse over for ældre og andre sårbare borgere med alkoholmisbrug.

altNår hjemmehjælpere og -sygeplejersker står med borgere, der har drukket massivt i mange år, er det tit nogle meget komplicerede problemstillinger, de møder.

- Her er det min opgave at gå ind handson sammen med frontpersonalet og aflaste, sparre og vejlede fagligt, fortæller Hanne Balleby Jensen.

I forlængelse af projektet om alkohol og ældre har hun været ansat som alkoholsygeplejerske i Silkeborg Kommune i to år. For selv om frontpersonalet i projektet blev klædt på til at møde ældre borgere med alkoholproblemer, var der i en del tilfælde brug for meget mere konkret støtte i situationen.

- De mest sårbare borgere, som er skadet kropsligt, psykisk og socialt af et årelangt misbrug, giver frontpersonalet nogle meget komplekse problemer at tackle. Her oplevede kommunen, at der var brug for en alkoholsygeplejerske, der kan stille op med praktisk hjælp, støtte dem i at kunne være i situationen og skabe overblik over henvisningsmulighederne, forklarer Lene Frost, der er sundhedsfaglig leder i Sektionen for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje.

Samler trådene
Hanne Balleby hjælper med konkret sygepleje som medicin og sårbehandling, men ikke mindst påtager hun sig en koordinerende rolle i forhold til systemet.

- Hjemmeplejen og jeg støtter hinanden, så borgeren oplever et sammenhængende forløb og ikke løber ind i kommunal silotænkning. Har man haft et massivt misbrug i mange år, er der et væld af forskellige instanser at forholde sig til, og her går jeg ind som den koordinerende sundhedsperson, samler trådene – og bliver også borgerens talerør i forhold til systemet, siger hun.

Fakta

Alkoholfokus i ældreindsatsen var et fire-årigt projekt i Silkeborg Kommune, der undersøgte ældres alkoholproblemer, tilbød behandling og udrustede frontpersonalet til at møde problemstillingerne.

Efterfølgende er der bl.a. med støtte fra ældremilliarden ansat:

  • en alkoholsygeplejerske til konkret sygeplejefaglig hjælp og koordinering af indsatsen over for svært skadede ældre og sårbare borgere
  • en alkoholforebyggende medarbejder, der bl.a. arbejder med rammer for alkohol-indtag og udruster frontpersonale i forhold til ældre og alkohol

Sundhedsfaglig leder Lene Frost giver gerne yderligere information om kommunens indsats: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Sparring og hotline
Alkoholsygeplejersken bruger en stor del af sin tid til at spørge ind til frontpersonalet, sparre med dem og anerkende deres indsats.

- Både personale og borgere kan altid ringe til mig, og jeg har mulighed for hurtigt at mødes med dem, forklarer hun.

Det gælder også de pårørende, der i høj grad trækker på alkoholsygeplejerskens hjælp og nærvær.

- De har ofte kæmpet alene i mange år og er derfor utrolig taknemmelige over, at jeg er der og kan støtte både dem og deres pårørende.

Alkoholsygeplejerskens målgruppe er udvidet fra kun at omfatte ældre til at inkludere sårbare borgere i alle aldre.

- Jeg kan overkomme at tage mig af lidt over tyve tungt belastede borgere. Den ældste er 72, men oftest dør borgere i denne gruppe tidligere på grund af deres misbrug, siger Hanne Balleby.

Foreløbig har hun oplevet ni dødsfald inden for to år, men indsatsen byder også på succeshistorier.

- Når en borger reducerer sit forbrug fra to flasker vodka om dagen til fem stærke øl, eller når tre ældre damer formår at holde sig ædru i længere perioder, er der da grund til at glæde sig, smiler hun.

Mere alkohol med alderen
Anita Hjort Rasmussen er antropolog og har i 2½ år været ansat i Sundhedshuset i Silkeborg Kommune som alkoholforebyggende medarbejder. Her er hun udelukkende ansat til at sætte fokus på A’et i KRAM-faktorerne.

- Jeg viderefører bl.a. opgaven fra ældreprojektet med at udruste personalet på plejecentre og i hjemmeplejen til at tale med ældre om alkohol, fortæller hun.

Anita Hjort Rasmussen har allerede haft 440 af kommunens plejepersonale på kursus, men i modsætning til alkoholsygeplejersken arbejder hun med ældre, der ikke har et dybt skadende forbrug. Typisk er det ældre, som har oparbejdet et for stort alkoholforbrug inden for de seneste få år af deres liv.

- Det kan være i forbindelse med, at de forlader arbejdsmarkedet og får mere tid til rødvin med venner og naboer, eller de mister ægtefællen og oplever ensomhed. Men det er en gruppe, der oftest kan hjælpes gennem nogle få motiverende samtaler, siger Anita Hjort Rasmussen.

Alkoholspørgsmål er god ældrepleje
Hun oplever, at den tidlige opsporing er en stadig udfordring.

- Det er for sent, hvis plejepersonalet venter med at tage spørgsmålet op og inddrage mig, indtil en gruppe beboere vakler rundt i tomme flasker. Derfor arbejder jeg meget på, at der skal spørges systematisk ind til alkoholforbruget som noget naturligt, når en ny beboer flytter ind, ved forebyggende hjemmebesøg, på Sundhedshuset og lignende steder. Jo mere systematisk, det bliver gjort, jo lavere er barrieren for frontpersonalet, understreger Anita Hjort Rasmussen.

Hun ser gerne, at det at spørge ind til alkoholforbruget bliver ophøjet til en fast kommunal retningslinje for god behandling af ældre mennesker.

altVi har fået et bedre tilbud
Sundhedsfaglig leder Lene Frost er ikke i tvivl om, at den kombinerede indsats i Silkeborg Kommune med særlig fokus på alkohol i forebyggelse og behandling i hjemmeplejen bærer frugt. Men det er svært at bevise effekten overfor ældre og sårbare borgere, fordi man ikke må samkøre kommunens registre med regionens.

- Min påstand er, at vi har fået et bedre tilbud til de sårbare borgere, der ellers kunne falde mellem to stole. Der sker en generel og vigtig kompetenceudvikling af frontpersonalet, så de tænker og taler forebyggende om alkohol i mødet med de ældre borgere. Og der sker enormt meget udvikling og læring, hver gang alkoholsygeplejersken samarbejder med plejepersonalet om en konkret borger. Vi oplever også, at vi nu er begyndt at arbejde mere sammen på tværs af de forskellige afdelinger og har fået et større overblik, siger Lene Frost.

Anita Hjort Rasmussen (tv) og Hanne Balleby Jensen arbejder sammen om forebyggelse og behandling af ældre med alkoholproblemer i Silkeborg.