magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant VAMiS i Aalborg: Et vellykket supplement

VAMiS i Aalborg: Et vellykket supplement

Udskriv

VAMiS – Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt psykisk syge og borgere med nedsat psykisk funktionsevne – har i Aalborg Kommune opnået gode resultater med en gruppe borgere, der ikke evner at profitere af den traditionelle misbrugsbehandling. 

vamis i aalborgBorgere med kombinationen nedsat psykisk funktionsevne og et misbrug flugter typisk meget dårligt med det etablerede behandlingssystem. Derfor skabte man i Aalborg for tre år siden efter inspiration fra Holland videnscentret VAMiS, der har vist sig som et vellykket og levedygtigt supplement til kommunens misbrugsbehandling i øvrigt. Basis i konceptet er motiverende samtaler, både i ånd, tilgang og praksis.

Leder af VAMiS, Kim Veggerby Nicolajsen, siger:

- Vi har fået åbnet døren for en gruppe, der ikke tidligere er blevet hjulpet, fordi de ikke har magtet at indgå i den traditionelle misbrugsbehandling, der er målrettet borgere inden for normalområdet. Deres psykiske funktionsevner har ikke sat dem i stand til at reflektere over egne handlinger eller umiddelbart at omsætte ny viden til daglig praksis.

- Vi har i projektets løbetid haft kontakt til 53 borgere og har i øjeblikket 39 i aktivt forløb, hvor behandlingen foregår individuelt og i små grupper. Forløbet er tilpasset den enkelte borger med baggrund i en grundig udredning, hvor der screenes for funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, brug af rusmidler samt borgerens egen opfattelse af de sociale forhold.

Dramaterapi
- Selve behandlingen er baseret på individuelle motivationssamtaler i kombination med forskellige terapiformer; bl.a. dramaterapi, hvor borgeren igennem en række øvelser træner og øver sig i at sige fra i en række situationer, som når vennerne vil ryge hash eller drikke alkohol.

Kim Veggerby Nicolajsen fortæller, at VAMiS efter tre år som projekt i Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder på at blive en fast post på kommunens budget fra 2017.

- Vi har i projektperioden årligt fået 3,5 mio. kr., hvor forvaltningens økonomiteam har anslået, at der for gruppen af borgere under VAMiS andre steder i systemet har været besparelser på godt 2 mio. kr. i form af færre sengedage samt mindre praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte i hjemmet.

- Det er altid svært at anslå værdien af en indsats som vores, men kommunen har også fået højnet uddannelsesniveauet for et par hundrede pædagogiske medarbejdere, sosu-assistenter, handicaphjælpere mv., der har været igennem et kursusforløb hos os. De har nu kapacitet til at tale med borgeren om misbrugsproblemer på en helt anden måde end tidligere.

Kim Veggerby NicolajsenKim Veggerby Nicolajsen nævner den eksterne uddannelse som et tredje ben, der er under udvikling:

- Fra en spæd begyndelse med afholdte kursusdage for et par kommuner er denne aktivitet ved at vokse sig stor. Bl.a. i Region Syddanmark, hvor institutioner i Ribe, Vejle og Nr. Åby er i gang med at få tilrettelagt kursusforløb, som vi leverer hos dem. En af institutionerne har tillige ønsket at indgå i en forhandling med os med henblik på at opnå licens på konceptet, så de kan uddanne medarbejdere i Region Syddanmark. Vi har også afgivet tilbud på et uddannelsesforløb i Grønland, hvor personale i handicapsektoren skal lære om nye veje i behandlingen af psykisk syge og funktionsnedsatte med et misbrug.