magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Flere ringer på egne vegne

Flere ringer på egne vegne

Udskriv

Opkald fra hele landet – flest kvinder tager anonymt kontakt med en rådgiver på Alkolinjen for at få hjælp.

altAlkolinjen har siden premieren tilbage i januar i år haft flere henvendelser end forventet fra borgere med et alkoholproblem.

- Vores forventning var, at 70 pct. af henvendelserne ville komme fra pårørende, men det har vist sig, at halvdelen af alle opkald er fra mennesker, der selv har alkoholproblemer. Lidt over halvdelen af opkaldene kommer i øvrigt fra kvinder. Det er lidt overraskende, fortæller lederen af Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm.

Samtalerne væltede ind den første uge. 330 i alt, formentlig grundet den flotte presseomtale. I gennemsnit har samtalerne taget 17 minutter. Enkelte samtaler har varet op imod en time. Samtalemængden har nu fundet et mere naturligt leje med 5-7 opkald dagligt og en besvarelsesprocent på 75 pct. Opkaldene kommer fra alle regioner i Danmark, så formålet om at være landsdækkende er opfyldt.

- Rådgivernes vigtigste egenskab er at kunne være aktivt lyttende og kunne bestride en motiverende samtaleteknik og selvfølgelig alkoholfaglighed. Rådgivning handler både om at yde god rådgivning og oplyse om, hvad alkoholbehandling egentlig er for en størrelse. Ofte munder en samtale ud i en orientering om hjælpemuligheder lokalt, hvorfor en henvisning til et lokalt tilbud ofte anvendes. Andre brugere er i tvivl om, hvorvidt de har et alkoholproblem. På baggrund af en test (AUDIT) kortlægger vi dette sammen med dem, og også på denne baggrund vil henvisningen ske.

Bjarne Stenger Elholm oplyser, at rådgiveren for hver samtale taster demografiske data ind undervejs, men at det sker uden brud på anonymiteten. Der er indrettet et særligt rum til rådgiverne, hvor især telefonen og et trådløst head-set er vigtigt. En PC med internetadgang til Hope.dk´s behandlingsguide er også Alkolinjens arbejdsredskab, idet rådgiverne her kan finde det behandlingstilbud, der umiddelbart virker som det optimale og geografisk mest relevante i situationen.

- Vores opgave er først og fremmest at yde god, gedigen telefonrådgivning og hjælpe borgeren med et alkoholproblem eller den bekymrede pårørende. Ofte munder henvendelserne ud i en hjælp med at finde det lokale kommunale alkoholbehandlingstilbud.

Vi henviser ca. 80 pct. videre med henblik på hjælp til alkoholproblemet, pårørendeproblematikker eller familieproblematikker. Vi har i princippet kun denne ene samtale, og når eksempelvis bekymrede pårørende
ringer, forsøger vi også at få afklaret, om de skal have tilbudt hjælp, siger Bjarne Stenger Elholm.

Anonymiteten er vigtig
En af de otte professionelle rådgivere tilknyttet Alkolinjen er Maren Svane. I en pause imellem samtaler, siger hun:

- Anonymiteten er meget vigtig for de fleste, der henvender sig. Jeg havde lige en kvinde igennem, midt i 60´erne. Hun fortalte om sine problemer med stigende drikkeri, der tog afsæt i ensomhed, sorg over mandens død og hendes nylige pensionering fra arbejdsmarkedet. Hun ville ikke gå til sin praktiserende læge med problemerne, så jeg henviste hende til et kommunalt alkoholbehandlingssted i København.

- Måske er vi nødt til fremover at udfordre anonymiteten og indrette Alkolinjen som en platform, hvor vores rådgivere eksempelvis får mulighed for at kunne ringe retur på henvendelser. I øjeblikket har vi det serviceproblem, at en fjerdedel af opkaldene til Alkolinjen ikke bliver besvaret. Det sker typisk, når en rådgiver er optaget af en anden samtale, eller der bliver ringet uden for vores telefontid, siger Bjarne Stenger Elholm.

- Her efter de første måneder kan vi se, at vi uden at gradbøje anonymiteten skal i gang med at udfordre den, så vi eksempelvis ikke mister opkald, enten fordi vi er optaget, eller borgerne ringer uden for åbningstiden. Vi overvejer derfor muligheden for, at vi kan ringe retur, ændre tidsrammen for opkald og i øvrigt løbende reklamere for den åbningstid, vi har. På sigt kunne man forestille sig deciderede samtaleforløb med de brugere, der måtte have et behov for dette.
Bjarne Stenger Elholm vil tage erfaringerne fra det første knap halve år med Alkolinjen med på næste møde i styregruppen for projektet, der over de næste tre år finansieres af Sundhedsstyrelsen.
Alkolinjens udviklingspotentiale er reelt på alle elektroniske platforme. Bjarne Stenger Elholm erkender, at markedsføring af Alkolinjen er helt afgørende:

- Når Alkolinjen bliver nævnt i medierne, ser vi et øget antal henvendelser per telefon. Omkring markedsføring er vi på Facebook, Twitter og har vores egen hjemmeside. På sigt arbejder vi på at få plads på tekst-tv, men vi skal fremover også udvikle Alkolinjen og måske kunne nåes via sms og chatforum. Vi samarbejder rigtigt godt med kommunernes behandlingstilbud og reklamerer for dem dagligt. Kommunerne kunne ligeledes reklamere for Alkolinjen via hjemmesider, flere gør dette allerede, og det er vi glade for, således at vi fortsat betjener alle landets regioner og kommuner, siger Bjarne Stenger Elholm.