magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Gratis behandling er ukendt for de fleste

Gratis behandling er ukendt for de fleste

Udskriv

 Respekt-kampagnen 2016 blev en succes. Alligevel er der lang vej hjem, idet danskerne fortsat i stort tal ikke er klar over, at de i snart mange år har haft ret til gratis alkoholbehandling.

 

altFor andet år har Alkohol & Samfund med støtte fra TrygFonden gennemført en succesrig landsdækkende oplysningskampagne for at fortælle danskere med et alkoholproblem, at der er gratis hjælp at hente. Det overordnede kampagnebudskab var: ”Det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem”. Den primære målgruppe var mænd med alkoholproblemer i alderen 35-65 år.

- Uanset kampagnens succes er der et godt stykke vej, før flertallet af borgere med alvorlige alkoholproblemer ved, at de kan få gratis, professionel alkoholbehandling i deres kommune. Men vi er på vej. Det glædelige i år var blandt andet, at hele 79 kommuner benyttede vores kampagnemateriale i lokale kampagner, siger projektleder Allan Jonas.

De seneste tal viser, at godt 15.000 danskere er i et offentligt finansieret forløb vedr. alkoholbehandling, hvor Sundhedsstyrelsen vurderer, at knap 600.000 danskere har et skadeligt højt forbrug af alkohol, og 140.000 er afhængige.

- Når så få borgere med alkoholproblemer kommer i behandling, betyder det samtidig, at alt for mange pårørende og børn i familier med alkoholproblemer lever et liv med svigt, overgreb og social deroute, siger Allan Jonas.
Fælles kommunal indsats.

I en rundspørge blandt 24 kommunale ledere af alkoholbehandlinger svarer hver tredje, at de ikke har haft nogen informationskampagne om behandlingsgarantien. De resterende kommuner har haft mindre kampagner, og kun Københavns Kommune svarer, at de helt tilbage i 2011 har lavet en større informationskampagne om det gratis kommunale tilbud om alkoholbehandling.

- I Alkohol & Samfund opfordrer vi kommunerne til helhjertet at støtte op om fremtidige fælles kampagner. Står vi sammen om Respekt-kampagner, kan vi opnå resultater. Laver kommunerne deres egne lokale kampagner
for små midler og med forskellige budskaber, risikerer kampagnerne at ”drukne” i det informationsbombardement, vi alle udsættes for, siger Allan Jonas.

Fakta
TrygFonden støttede med to mio. kr. Respekt-kampagnen 2016 blev afviklet i januar og begyndelsen af februar med landsdækkende TVreklamespots og PR-aktiviteter, en Respekt-event i København og som noget nyt via Facebook.
Kampagnens resultater i kort form:

  • 79 kommuner benyttede kampagnemateriale elektronisk
  • 1.263.000 personer i alderen 40-60 år så kampagnen på TV
  • 77 nationale og lokale medier skrev om kampagnen
  • 122.000 gange blev kampagnens TV-spots set online
  • 600.000 personer har set kampagnen via Facebook
  • 12 kommuner arrangerede lokale Respekt-events
  • 25 kommuner registrerede flere henvendelser i alkoholbehandlingen

Dokumentation halter
Han noterer sig med tilfredshed, at de kommunale alkoholbehandlinger har kunnet registrere en effekt af kampagnen, men Allan Jonas konstaterer samtidig, at det på grund af kommunale IT-problemer med indberetning til NAB (det Nationale Alkoholbehandlingsregister) ikke har været muligt herigennem at dokumentere, i hvilket omfang Respekt-kampagnen virker i forhold til målgruppen. Umiddelbart vurderer Allan Jonas, at mange kommuner kan gøre en større indsats lokalt for at få flere borgere i behandling. Kommunerne kan promovere deres behandlingstilbud langt bedre end i dag. Det kan ske i samspil med tidligere behandlede og deres pårørende, som har fået hjælp fra behandlingsstedet og magter at træde frem med egen historie i lokale medier og ved foredrag. Og det kan ske gennem at eksponere behandling og rammerne for behandling i de kommunale tilbud – og gennem at øge kendskabet til behandlingsviften og samarbejdsmuligheder i alle relevante kommunale tiltag foruden i de regionale tiltag, herunder praktiserende læger. Endelig er det oplagt, at kommunerne optimerer og eksponerer informationer om, hvad alkoholbehandlingen indeholder på de kommunale hjemmesider og Facebook-sider.