magasinet-rus.dk

Forside Behandling Forskning og Undersøgelser Hjælp til at overkomme kulturforskelle

Hjælp til at overkomme kulturforskelle

Udskriv

Ny rapport kortlægger kultur- og sprogbarrierer for samarbejde om mennesker med dobbeltdiagnose.

Forside af rapporten Tværsektorielt samarbejde om patienter med dobbeltdiagnoseTo antropologer har været på feltarbejde i hhv. behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. De har kortlagt nogle af de kultur- og sprogforskelle, der ofte står i vejen for god sammenhængende behandling til patienter med dobbeltdiagnose. På den baggrund har Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) nu udgivet en inspirationsguide, som indeholder en række gode råd om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem de tre sektorer. Målet med guiden er, at borgere med en dobbeltdiagnose skal opleve den tværsektorielle indsats som sammenhængende, og at konsekvenserne af sindslidelsen og misbruget minimeres.

Projektet er gennemført af Sille Børsting-Andersen, som var projektleder på Egedal Kommunes Projekt Integreret Indsats, og Katrine Schepelern Johansen, som i dag er leder af Region Hovedstadens Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose. Inspirationsguiden er baseret på kort feltarbejde, og desuden en række møder, hvor de forskellige faggrupper, der er involveret i behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose fik mulighed for at diskutere behandlingen.
Psykolog Per Nielsen er leder af behandlingsstedet Ringsgården i Middelfart, som desuden er kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling. Han giver KORA’s inspirationsguide
ros.
- Det er befriende, at de to er gået ud i felten og helt konkret har observeret, hvordan de forskellige
faggrupper taler om sig selv, deres opgave og patienten. Det giver et indblik i, hvor kommunikationen
nogle gange går galt, siger han.

Læs rapporten her