magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse International Minimumspriser for EU-domstolen

Minimumspriser for EU-domstolen

Udskriv

I Skotland vedtog et flertal i parlamentet for to år siden at indføre minimumpriser på alkohol for at sætte en stopper for discountpriser på øl, vin og spiritus både i restaurationsbranchen og i detailhandlen. Indtil videre har sager ved EU-domstolen imidlertid stået i vejen for, at politikken er blevet taget i brug.

altDet er foreningen af skotske Whiskyproducenter, The Scottish Whisky Association, og en række internationale alkoholproducenter, der for anden gang har sendt den skotske regerings beslutning til behandling i EU, fordi producenterne mener, at politikken er konkurrenceforvridende.
EU-domstolen har foreløbig sendt sagen i høring hos medlemslandene, og ved et møde i Bruxelles i september appellerede blandt andre repræsentanter for Skotlands regering, den skotske lægeforening samt det skotske svar på Horesta,
Scottish Licensed Trade Association, til de europæiske medlemslande om at bakke op om Skotlands ønske om at indføre
minimumpriser.
-Vi ønsker blot at få lov til at indføre den politik, som er blevet vedtaget med bred opbakning. Vi tror på, at vi på den måde kan gøre en målrettet indsats mod det stigende antal alkoholskader i Skotland, sagde Donald Henderson, som er den
skotske regerings chef for folkesundhed. Sagen forventes afgjort i begyndelsen af det nye år.

EFFEKT PÅ SKADELIGT FORBRUG
Ideen om minimumpriser kom til debat i Skotland, da læger og sygeplejersker begyndte at gøre opmærksom på, at et stigende antal indlæggelser og dødsfald skyldtes overforbrug af alkohol. Tiltaget påvirker ifølge den skotske regering kunprisen på de billigste alkoholprodukter, som hovedsageligt drikkes af unge og mennesker med alkoholproblemer. En formodning, der blandt andet understøttes af en ny undersøgelse fra University of Southhampton. Undersøgelsen viser, at minimumpriser på alkohol vil have 200 gange større effekt på mennesker med etskadeligt alkoholforbrug, end på andre alkoholforbrugere. Ligeledes har tidsskriftet British Medical Journal i september publiseret en artikel, hvor sundhedsøkonomer fra University of Sheffield konkluderer, at minimumpriser vil have en stor forebyggende effekt – særligt blandt mennesker med et skadeligt alkoholforbrug.

Debatten om forslaget stod på i nogle år, indtil politikken blev vedtaget af et stort flertal i 2012.