magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Forskning og Undersøgelser Overforbrug koster samfundskroner

Overforbrug koster samfundskroner

Udskriv

altSkadeligt alkoholforbrug koster samfundet 13 mia. kr. om året, viser analyse fra KORA.

Sundhedsudgifterne til borgere med alkoholproblemer er to til fire gange højere end samme udgifter til den gennemsnitlige borger. Samtidig har borgere med alkoholproblemer gennemsnitligt kun halvt så stor indtjening som andre borgere, og det betyder også færre penge til samfundsøkonomien pga. tab af produktion.

Det viser den første samlede oversigt i 15 år over samfundsøkonomiske omkostninger ved overforbrug af alkohol. Bag undersøgelsen står Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), som i rapporten ’Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug’ har opgjort omkostningerne til 13 mia. kr. årligt.

Beløbet inkluderer registrerede omkostninger som sundhedsydelser, hjemmehjælp og tab af produktion. Alkoholrelaterede omkostninger i forhold til trafikulykker og kriminalitet er desuden estimeret og medregnet.

ANALYSENS SET UP
KORAs analyse omfatter personer, der har en alkoholrelateret indlæggelse, eller som har været i behandling for overforbrug af alkohol. Det drejer sig i alt om 52.366 personer, som i analysen sammenstilles med kontrolpersoner med tilsvarende alder, køn, uddannelse, civilstand og bopæls kommune for at klarlægge meromkostningerne for overforbrugerne.

FAKTA 

Download den samlede opgørelse, 

’Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug’, 
på www.kora.dk 

Find den kommunale opgørelse, ’Kommunale omkostninger forbundet 
med overforbrug af alkohol Nr. 2’, på www.sst.dk 

Download opgørelsen 
fra 1999, ’De samfundsøkonomiske 
konsekvenser af alkoholforbrug’, 
på www.sum.dk 

DET STOPPER IKKE VED DE 13 MIA.
KORA vurderer imidlertid også, at de samfundsøkonomiske omkostninger reelt er langt højere end de 13 mia.

- Beløbet på de 13 mia. kr. er et absolut minimumestimat, for analysen finder jo kun dem, der har et alkoholproblem, der er kendt i sundhedssystemet, og vi medtager kun omkostninger, der direkte relaterer til den enkeltes forbrug. Der er langt flere omkostninger, som vedrører familien og børnenes opvækst på længere sigt, ligesom der er mange, der har et alkoholmisbrug, vi ikke kender, siger professor Jakob Kjellbjerg, der står bag KORAs undersøgelse. 

Ifølge beregninger fra Center for Alkoholforskning ved Syddansk Universitet var antallet af danskere med alkoholproblemer 140.000 i 2008. 90.000 mere end de godt 50.000 personer med et alkoholproblem, som KORAs analyse har identificeret. Der skal ifølge Jakob Kjellbjerg flere analyser til for at svare på, hvor meget de reelle samfundsomkostninger afviger fra minimumestimatet.

IKKE OPGJORT SIDEN 1999
Det er første gang i 15 år, at de samfundsmæssige omkostninger ved danskernesalkoholforbrug opgøres samlet. I 1999 udgav Sundhedsministeriet en analyse af udgifterne til behandling, færdselsulykker, kriminalitet, social bistand, nformation, forebyggelse og produktionstab. Udover at levere en opdatering i forhold til 1999 bygger KORAs analyse desuden videre på Sundhedsstyrelsens opgørelse fra 2013 over kommunernes omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol.