magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Kvalitetspulje halveres

Kvalitetspulje halveres

Udskriv

altPuljen til styrkelse af kvaliteten i alkoholbehandlingen er blevet halveret – fra 112 mio. kr. til 56 mio. kr. fra 2014 til 2016.

I følge en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen er der tale om en omdisponering som følge af Folketingets beslutning om at indføre behandlingsgaranti for børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Det er endnu ikke blevet meldt ud, hvordan Socialministeriet vil disponere over midlerne, men sammenblandingen af puljens oprindelige formål og garantien, som også inddrager stofområdet, har vakt opsigt i behandlerkredse. Dels fordi et ministerium, her Socialministeriet, tilsyneladende kan 'tage pengene' fra andre ministeriers puljer, dels fordi formålet med puljen var at styrke en kvalificeret alkoholbehandling med særligt fokus på den familieorienterede alkoholbehandling, hvorimod behandlingsgarantien alene retter sig mod barnet/børnene og ikke hele familien. I KL beklager man, at det helhedsorienterede perspektiv er blevet nedprioriteret.

- Vi undrer os meget over den slingrekurs, der her signaleres. Selvfølgelig skal vi skifte kurs, hvis det viser sig, at der er en bedre vej for at behandle denne gruppe. Men faktum er, at det er den helheds- og familieorienterede behandling, vi ved, der virker. Vi får ikke fat om problemets rod, hvis vi udelukkende retter behandlingen mod det enkelte individ. Vi skal kunne ændre i barnets og den unges miljø, siger Anne Møllegaard Mortensen, næstformand i KL’s Social- og Sundhedsudvalg.