magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Flere skal kende til gratis alkoholbehandling

Flere skal kende til gratis alkoholbehandling

Udskriv

TrygFonden har bevilliget tre mio. kr. til en kampagne, som skal øge kendskabet til de gratis kommunale alkoholbehandlinger.

Folk der drikker på en bar

Alt for få danskere ved, at de har ret til gratis alkoholbehandling inden for 14 dage. Det vil en landsdækkende kampagne fra Alkohol & Samfund lave om på. Kampagnen skal aflive myten om, at alkoholbehandling er lig med selvfinansieret ’rehab’ og øge kendskabet til de gratis kommunale alkoholbehandlinger, fortæller projektmedarbejder i Alkohol & Samfund Allan Jonas.
-Det, folk ved, om alkoholbehandling, får de typisk fra amerikanske film, og det stemmer ikke overens med, hvordan alkoholbehandlingen er organiseret i Danmark. I amerikanske film hører man om ’rehab’ og ’12 steps treatment’, så en stor del af befolkningen tror, at alkoholbehandling er lig med, at du selv betaler og skal være indlagt og gå rundt i morgenkåbe. Det er ikke rigtigt, men så længe der ikke er nogen, der giver et andet billede, hvorfor skulle man så tro andet, siger Allan Jonas.
Kun få danskere kommer i behandling i forhold til, hvor mange der har et alkoholproblem. En af årsagerne er, ifølge Allan Jones, at der ikke er nok, der ved, at kommunerne siden 2007 har haft ansvaret for alkoholbehandlingen, og at der findes en garanti, som betyder, at borgere, der henvender sig med et alkoholproblem, skal tilbydes behandling inden for to uger.-
Man har ikke gennem årene været god nok til at informere om, at det er kommunerne, der står for alkoholbehandlingen, og at der er noget, der hedder alkoholbehandlingsgaranti. Når borgerne ikke ved, at de har ret til gratis alkoholbehandling inden for 14 dage, at de kan henvende sig anonymt, og at de kan komme i ambulant behandling, så vil der være nogle, som fravælger den mulighed, siger Allan Jonas.
Kampagnen, der skal gøre op med den manglende viden, er støttet med tre mio. kr. af TrygFonden og er kraftigt inspireret af Sundhedsstyrelsens uge 40-kampagne, fortæller Allan Jonas. Det overordnede mål med kampagnen er, at flere kommer i alkoholbehandling, mens nogle af delmålene er, at flere får kendskab til alkoholbehandlingsgarantien, at voksne borgere skal kende til Alkohol & Samfunds net-rådgivninger, og at kommunalt ansat personale skal vide, at der findes en alkoholbehandlingsgaranti.
Alkohol & Samfund vil inden og efter kampagnen undersøge, hvor mange borgere der har kendskab til alkoholbehandlingsgarantien. Målet er, at mindst 50 pct. skal have set kampagnen, og 60 pct. skal have uhjulpen kendskab til gratis kommunal alkoholbehandling umiddelbart efter kampagnen.
Allan Jonas regner med, at kampagnen skydes i gang sidst på året eller i begyndelsen af 2015, da erfaringen er, at det er her, mange tager deres liv og dermed også deres alkoholvaner op til revision.