magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Markedsføring af alkohol - pille går over stregen

Markedsføring af alkohol - pille går over stregen

Udskriv

Markedsføringen af alkoholpille skaber for høje forventninger, mener dansk professor. Lundbeck er uforstående over for kritikken.

Pilleglas

60 pct. lavere alkoholforbrug efter et halvt års behandling. Det lyder næsten for godt til at være sandt i annoncen for Lundbecks nye alkoholpille Selincro. Og det er det også, hvis man spørger overlæge på Gastroenheden, Hvidovre Hospital, professor Ulrik Becker.
- Markedsføringen hører til noget af det groveste, jeg har set. ”Selincro reducerer alkoholforbruget med 61 pct. efter seks måneders behandling,” står der i en to sider lang annonce i Dagens Medicin (lægefaglig avis, red.). Det er ikke rimeligt. Forventningen skal ikke være, at effekten er så stor, som der påstås, siger han.
Ulrik Becker er ikke alene i sin kritik af Selincro og Lundbecks markedsføring af lægemidlet, der blev godkendt til markedsføring i EU i februar 2013. Det anerkendte medicinske tidsskrift British Medical Journal (BMJ) publicerede i februar og marts tre kritiske indlæg om Selincro skrevet af læger fra forskellige europæiske lande. Lægernes kritik går på, at Lundbecks dokumentation ikke er overbevisende nok til at godkende Selincro: Der er for lille effekt bevist, og måden, Lundbeck har opgjort data på, er mangelfuld, mener lægerne. De sætter især spørgsmålstegn ved, om den forskel, der er på effekten af Selincro og effekten af placebo, er klinisk relevant. Med andre ord, om resultaterne er gode nok til at sætte patienter i behandling med Selincro.
- Lundbeck påstår, at Selincro kan reducere alkoholforbruget med over 60 pct., og det er rigtigt, hvis man nøjes med at se på den gruppe, der har fået Selincro. Men i den gruppe, der har fået placebo, reduceres forbruget med 50 pct. Det er ikke rimeligt at påstå, at man opnår en meget stor gevinst ved Selincro, for det, man reelt opnår, er forskellen mellem den aktive medicin og placebo, siger Ulrik Becker.
Lægerne i BMJ kritiserer også, at flere af studiets forfattere på den ene eller den anden måde er blevet honoreret af Lundbeck. Ulrik Becker mener, at man må analysere på, hvor meget de pågældende forskere har været i lommen på Lundbeck.

TO MÅDER AT FREMSTILLE DATA PÅ
Lars Thorup er seniorforsker i Lundbeck og videnskabelig ansvarlig for de kliniske studier af Selincro. Han er forundret over kritikken af studiernes data.
- Jeg mener, at vores datapakke er overordentlig veldokumenteret, og at vi i vores kommunikation beskriver, at effekten foruden at være statistisk signifikant også er klinisk relevant. Dataene skal også ses i lyset af det enorme udækkede behov, der er. For første gang i over 10 år kommer der et nyt lægemiddel på det her område. De studier, vi har lavet, er det største program, der nogensinde er lavet inden for alkoholafhængighed, siger Lars Thorup.
Han påpeger, at Lundbeck i sin markedsføring til læger både bruger information om Selincros effekt i forhold til placebo og, som det ses i annoncen i Dagens Medicin, medicinens effekt i forhold til, hvor meget patienterne drikker før og efter behandling med Selincro.
- I fase tre-studier handler det teknisk set om at kunne vise, at man har et aktivt lægemiddel. Det gør man ved at se, om der er signifikant effekt i forhold til placebo.
En anden måde at beskrive data på – som vi også mener, er yderst rimelig og relevant – er at se på, hvor meget alkoholforbruget reduceres efter tid hos de patienter, der behandles med Selincro, siger Lars Thorup.

Om Selincro 
Selincro er en pille, som modvirker trangen til fortsat at indtage alkohol.
Den bruges i kombination med psykosocial behandling til reduktion af alkoholforbruget ved alkoholafhængighed hos patienter med stort alkoholforbrug uden fysiske abstinenser og behov for akut afrusning.

Med den nuværende dokumentation vil potentialet for Selincro være max. halvdelen af de i øjeblikket 10-12.000 danskere, der modtager
behandling i alkoholambulatorierne, anslår Ulrik Becker.

SKAL IKKE STÅ PÅ ALLE BADEVÆRELSER
Ulrik Becker synes, at den effekt, Selincro har vist, er nok til en godkendelse. Han mener dog, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som har godkendt lægemidlet, skulle have forlangt, at Lundbeck i langt højere grad gjorde opmærksom på, at resultaterne ikke er så overbevisende, som de giver udtryk for i markedsføringen.
- Jeg synes, at en forskel på omkring 10 pct. i forhold til placebo er værd at tage med på et område, hvor behandlingsresultaterne i øvrigt ikke er så store. Selv en lille ekstra streg på bismarcks-klumpen er velkommen. Men det er vigtigt at blive oplyst ordentligt, så man kommer til at bruge medicinen på den rigtige måde, og den ikke kommer til at stå på alle danske badeværelseshylder. Det synes jeg ikke, den skal, siger Ulrik Becker.
Han mener, at det er problematisk, at Lundbecks markedsføring af Selincro i høj grad retter sig mod praktiserende læger, fordi behandling med stoffet hører til i den specialiserede alkoholbehandling. Selincro er ikke testet på patienter, som har psykiatriske problemstillinger, hvilket cirka halvdelen af folk med alkoholafhængighed har. Hertil kommer, at patienterne i studierne samtidig med Selincro har modtaget en struktureret samtalebehandling, der fokuserede på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget.
Lars Thorup fortæller, at Lundbeck i sin kommunikation med lægerne gør meget ud af at beskrive, at de læger, der overvejer at udskrive Selincro, bør læse produktinformationen, hvori det fremgår, at Selincro skal gives samen med samtalebehandling. Men Lundbeck mener, modsat Ulrik Becker, at informationen om Selincro skal rettes både mod specialister og praktiserende læger.
- Vi mener, at man bør møde patienterne der, hvor de er. Mange patienter med alkoholafhængighed går til deres egen praktiserende læger. Som det er nu her, modtager cirka 90 pct. af patienter med alkoholafhængighed ingen behandling. For at kunne nå ud til bare en brøkdel af de patienter, som ikke modtager behandling, bør man også henvende sig til praktiserende læger, siger Lars Thorup.
Han oplyser, at Lundbeck anerkender kritikken af markedsføringen af Selincro og vil overveje, om der er noget, virksomheden bør ændre i forbindelse med den type annoncer, som bliver bragt i Dagens Medicin.