magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Kommunal Kortlægning af kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne

Kortlægning af kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne

Udskriv

En kortlægning af kommunernes indsats på forebyggelsesområdet har givet anledning til debat. KL mener, det er for tidligt at kritisere.
alt39  pct.  af  kommunerne  har iværksat en dialog med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at sikre en ensartet alkoholpolitik, 44 pct. har etableret et fast sam- arbejdsforum  om alkoholbevillingsopgaven, og i 14 pct. af kommunerne foretager med- arbejderne korte  opsporende  samtaler  om alkohol.  Og den indsats  er godt  begyndt, vurderer  Kommunernes  Landsforening,  efter at Statens Institut for Folkesundhed og Center for Forebyggelse  i Praksis i novem- ber offentliggjorde deres undersøgelse  af, hvor  langt  kommunerne  er  nået  med  at implementere  anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i rapporten ’Kortlægning  – Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013’ og bygger på kommunernes egen vurdering af, hvor langt de er kommet.

Lavt ambitionsniveau?
Tallene mødte ifølge netmediet Altinget.dk kritik  fra blandt  andre Mette  Wier, professor ved RUC og tidligere  formand for Fore- byggelseskommissionen, som mente, at kommunernes ambitionsniveau var for lavt. Blandt andet  fordi kun 45-71 pct.  af kom- munerne angav, at de havde til hensigt  at opfylde  forebyggelsespakkernes grund- niveau og kun 10-20 pct., at de ville opfylde udviklingsniveauet.
Hovedforfatteren bag kortlægningen, Morten Hulvej, Statens  Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, er imidlertid enig med KL.
- Der er 11 forebyggelsespakker, og de indeholder alle sammen så mange forskellige anbefalinger, at man ikke kan forvente, at alle kommuner implementerer alle anbefalinger, siger han.
- Jeg opfatter forebyggelsespakkerne som en hjælp for kommunerne  til  at  prioritere  indsatsen,  og jeg er ikke sikker  på, at  kvaliteten bliver  bedre  af  at  ville  gøre det  hele. Men kvaliteten vil blive bedre af at gøre de væsentligste ting på en god og ordentlig måde, siger han
Alene Alkoholpakken  indeholder  17 anbefalinger på grundniveau og otte  på udviklingsniveau  inden for emnerne  rammer, tilbud, information og undervisning og tidlig opsporing.
På grundniveau anbefaler Sundhedsstyrelsen for eksempel, at kommunerne  udarbejder en alkoholpolitik som en del af sin sundhedspolitik, at der iværksættes dialog med ungdomsuddannelsesinstitutioner om en ensartet alkoholpolitik, at der etableres samarbejdsforum om alkoholbevillingerne, udføres systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale, tilbydes korte rådgivende samtaler til borgere med et storforbrug, og at kommunerne bidrager til at viderebringe information til detailhandlen om regler for salg af alkohol.

’Udtryk for realisme’
Anny Winther (V), der er formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg,  mener, at rap- porten rummer rigtig gode signaler fra kom- munerne om, at man gerne vil leve op til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.
- Vi må jo ikke glemme, at der i hver pakke ligger en hel række anbefalinger,  og det skal ses i den sammenhæng, at kun 20 pct. af kommunerne siger, at de er helt i hus. Jeg tror, at tallene  er udtryk  for, at man i det daglige arbejde er meget realistisk i forhold til, at der er kommet mange forskellige forebyggelsespakker, siger Anny Winther

Find rapporten på RUS’ hjemmeside. Søg efter ’Kortlægning – forebyggelsespakkerne’