magasinet-rus.dk

Forside Politik EU Tvivl om EU’s alkoholstrategi

Tvivl om EU’s alkoholstrategi

Udskriv

Nordiske ministre har bedt om fornyelse af alkoholstrategien i EU, mens de øvrige lande lurepasser.

altDen europæiske alkoholhandleplan fra 2006 udløber om få måneder, og er det endnu ikke sikkert, om der kommer en ny.
Kommissionen, som skal foreslå en eventuel fornyelse, venter nemlig på, at medlemslandende beder om én, og det er kun sket i meget begrænset omfang.
De nordiske sundhedsministre har dette efterår i fællesskab skrevet et brev til kommissionen og opfordret til en fornyelse af strategien, og i foråret bad et engelsk og et bulgarsk medlem af Europaparlamentet den daværende kommissær på sundhedsområdet John Dalli svare på, om planen vil blive fornyet. 
Men derudover er det hovedsageligt de europæiske ngo’er på alkoholområdet, der har presset på - blandt andet i regi af paraplyorganisationen Eurocare, og ngo’ernes interesse for en fornyelse er stor.
Indsatsen mod alkoholskader i Europa risikerer at stagnere, hvis vi ikke får en ny plan, advarer norske Mariann Skar, som er generalsekretær i Eurocare.
- Alkoholforebyggelsen vil tabe momentum. Vi begyndte en proces med den første strategi fra 2006, og hvis strategien ikke bliver fornyet, kommer vi til at standse midt i arbejdet, og vi har langt fra løst problemerne med alkohol i Europa endnu. Tværtimod viser al forskning, at vi har et stort problem, der skal løses, siger Mariann Skar.

Planen løber ud
Eurocare har i mere end et år forsøgt at skabe opmærksomhed omkring planen, som er ved at udløbe, blandt politikere og kommissærer i EU og i de europæiske lande. Men ingen i Kommissionen har endnu ønsket at rejse spørgsmålet.   

Kommissæren på sundhedsområdet var indtil oktober i år John Dalli, og han har ikke vist stor interesse for at forny planen, og har ved flere lejligheder brugt manglende opbakning fra medlemslandene som begrundelse for, at han ikke har foreslået en fornyelse. 17.oktober tvang anklager om bestikkelse fra den svenske snusindustri Dalli til at gå af som kommissær, og det er endnu usikkert, hvordan den nye sundhedskommissær forholder sig til alkoholstrategien.
 
Alkoholhandleplan fra 2006 udløber ved udgangen af 2012, og da Kommissionen ikke har taget initiativ til en fornyelse endnu, når den under alle omstændigheder at udløbe, før en ny er vedtaget.   

I Eurocare mener generalsekretær Mariann Skar, at John Dalli tog fejl omkring medlemslandenes opbakning. Hun har et nært samarbejde med mange i parlamentet, og ifølge hende bakker et bredt udsnit af EU-landene op om en fornyelse, selv om der ikke er kommet mange direkte henvendelser fra sundhedsministrene til Kommissionen.

- Der ER interesse for en fælles strategi i medlemslandene, for eksempel er minimumpriser på alkohol et varmt emne i EU lige nu, og en fornyelse af den fælles strategi er vigtig blandt andet for at understøtte den debat, siger Mariann Skar.

Planen har hjulpet
I øjeblikket er en ekstern evaluering af den europæiske alkoholhandleplan på trapperne. Evalueringen skulle komme dette efterår, og hvis kommissionen er tilfreds med den, kan det betyde, at en ny bliver foreslået.

Michael Huebel er embedsmand i kommissionens sundhedsdepartement, og han anerkendte på et møde i Stockholm i oktober over for de europæiske ngo’er på alkoholområdet, at de europæiske lande har væsentlige problemer med alkohol. Ifølge ham vil de eksisterende alkoholprojekter ikke lukke ned, selv om strategien når at udløbe, og han mener, at det er sandsynligt, at evalueringen er så positiv, at Kommissionen vil forny strategien.    

I Eurocare er man ikke i tvivl om værdien af en fælles strategi. Planen fra 2006 har ifølge Mariann Skar været afgørende for indsatsen mod alkoholskader, at have en fælles europæisk målsætning for forebyggelsen, blandt andet fordi en politisk prioritering betyder, at der bliver sat penge af til forskning.

- En handleplan fra EU betyder, at emnet kommer på den politiske dagsorden, og den plan, EU har nu, har været baggrund for en række forskningsprojekter omkring alkohol i Europa, siger Mariann Skar.
 
Den europæiske plan har også medvirket til, at de fleste europæiske lande i dag har en national plan for forebyggelse af alkoholskader. Men der er stadig en stor opgave i at forebygge alkoholskader i Europa, mener hun.

- Vi mangler stadig tilbundsgående forskning i, hvilken betydning alkohol har for arbejdsmarkedet. Tal fra flere medlemslande tyder på, at problemet er større end hidtil antaget, siger Mariann Skar.
 
Som eksempel nævner hun England, hvor myndighederne vurderer, at alkohol hvert år er årsag til et produktionstab på 6,4 mia. pund, når man medregner fravær, nedsat beskæftigelse og tidlig død på grund af alkohol.

Eurocare har inviteret sundhedsministrene fra alle EU’s medlemslande til at bakke op om et krav om en fornyelse på et møde 31. oktober i Bruxelles.

- Europa har stadig brug for en fælles strategi for at sætte fokus på alkoholrelaterede skader. Alkohol er den vigtigste årsag til sygdom og død blandt 25-59-årige, og den aldersgruppe er kernen i Europas arbejdsstyrke, siger Mariann Skar.

En dansk plan?
Danmark er et af de få europæiske lande, der ikke har en national strategi for forebyggelse af alkoholrelaterede skader. Det har fået en række danske organisationer til at gå sammen om en alkoholpolitisk appel til folketingets partier med anbefalinger til, hvad en sådan plan kunne indholde. Se appellen her.