magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Børn og Unge P3 rydder op efter drukdækning af Roskilde Festival

P3 rydder op efter drukdækning af Roskilde Festival

Udskriv

Radioprogram var for meget, siger P3’s redaktionschef om festivalradio

altRedaktionen på P3 vil dække næste års Roskilde Festival anderledes end festivalen denne sommer, lover redaktionschef Christian Ottenheim, efter at  Alkohol & Samfund har klaget til DR over dækningen denne sommer. Programmet P3 i Smatten blev sendt hver eftermiddag i en uge op til og under Roskilde Festival 2012. Men programmets værter glemte den journalistiske distance og arrangerede konkurrencer, der handlede om druk og delte rammer med øl ud som præmier. Det var for meget, mente Alkohol & Samfund, og Christian Ottenheim er enig.
- Dækningen overskrider grænsen for, hvad vi som DR-platform bør kaste os ud i. Vi skal ikke uddele rammer af øl som præmie i en konkurrence og vi skal heller ikke igangsætte druk eller opfordre til det, skriver Christian Ottenheim i sit svar på Alkohol & Samfunds klage.

Reportere deler øl ud
P3 i Smatten blev sendt fra kl. 12-15 hver dag ugen op til og under Roskilde Festivalen. Programmet havde to værter i studiet og nogle reportere ude på festivalpladsen, som til sammen havde til opgave at skildre stemningen, festivalkulturen og alt det der ligger udenom musikken, som er en vigtig del af festivaloplevelsen for mange festivalgæster.
Men skildringen gik i meget høj grad op i druk, og et af de problemer, som Alkohol & Samfund har klaget over er, at værterne og reporterne blev dem, der arrangerede festen i stedet for at blot at fortælle om den.
Det skete blandt andet i programmets faste indslag ”P3 Lejren”, ”Hvor stiv er manden?” og ”Roskildejomfruen Bjørg”, hvor reporterne eller studieværterne i flere tilfælde satte drikkekonkurrencer i gang og opfordrede

Udskrift af programmet kan ses her

deltagerne til at drikke eller lytterne til at gætte, hvor meget andre havde drukket.
”P3 Lejren” var en gruppe gymnasieelever fra Skt. Annæ gymnasium, som havde indvilget i at være med i programmet som fast element. Hver dag vendte reporterne tilbage til lejren med nye udfordringer. For eksempel blev drengene bedt om at bygge et stort P3 logo ud af tomme øldåser. Når opgaverne var løst, blev drengene belønnet med rammer med dåseøl.
I gennemsnit blev alkohol nævnt tre gange i minuttet i hver udsendelse, og værterne underholder også med deres private erfaringer med at være fuld.

Et journalistisk problem
Lektor i journalistik på Roskilde Universitet Michael Bruun Andersen har læst et udskrift, som Alkohol & Samfund har lavet af udsendelserne, og han mener, at det er et journalistisk problem i programmerne, at værterne altog reporterne glemmer deres rolle som journalister og identificerer sig med de festivalgæster og den kultur, de skal fortælle lytterne om.
- Som journalist må man have en vis kreativ distance til det, man portrætterer, men det er helt tydeligt, at P3-værterne i ’I Smatten’ går helt ind i miljøet og bliver en del af det, og fra et journalistisk synspunkt er det ganske problematisk. Hvis ikke jeg vidste, at det her kommer fra DR, ville jeg antage, at det kom fra Voice eller en anden kommerciel station. Det er en udsendelse, som Bryggeriforeningen kunne være ganske tilfreds med at være sponsor for, siger Michael Bruun Andersen.
Han mener godt, at man kan kritisere DR for at være med til at promovere og arrangere alkoholkulturen på festivalen uden at have en journalistisk tilgang til det.
- DR er proaktive i forhold til den alkoholindtagelse, som de beskriver, og det kan man godt kritisere Danmarks Radio for. På mig virker det som om de redaktionelt ansvarlige har sovet i timen, siger Michael Bruun Andersen.

Var ment som underholdning
Redaktionschef Christian Ottenheim mener ikke, at man kan undgå at tale om alkohol og druk, når man dækker kulturen på Roskilde Festival, men han er enig, at det skal gøres på en anden måde.
- Meget af det var ment som underholdende overdrivelser, men programmet kan sagtens opfattes som en forherligelse af det at drikke i sig selv, og det skal det naturligvis ikke være - ligesom det heller ikke er meningen, at P3 skal igangsætte druk, skriver han i sit svar til Alkohol & Samfund.
Han vil tage en snak med redaktionen bag P3 i Smatten om, hvordan festivalkultur bør dækkes på DR, og det samme vil han gøre med alle reportere og værter forud for festivaludsendelserne næste år.

- Alkohol og druk vil formentligt også være en del af dækningen næste gang, men der vil ikke være øl som præmier i quizzer i stil med "hvor stiv er manden", og det vil foregå, uden at værter eller reportere optræder som igangsætter på drukken, siger Christian Ottenheim.

Børn og unge lytter med
Alkohol & Samfunds direktør Johan Damgaard Jensen er tilfreds med reaktionen hos P3, men har alligevel valgt at sende klagen videre til Lytternes redaktør. En anden del af klagen gik nemlig på, at programmet forherligede druk i en sendetid, hvor man kan forvente børn og meget unge lyttere, men den del af klagen, var Christian Ottenheim ikke enig i.
- Det er altid en risiko, at børn lytter med, men P3's målgruppe er 20-40 år og vi laver derfor radio, som passer til den målgruppe og har ingen umiddelbare problemer med, at alkohol og lignende emner optræder i fladerne, siger han.
Alkohol & Samfund har derfor sendt klagen videre til lytternes redaktør Jacob Mollerup, for at høre hans vurdering af det spørgsmål.
- Det er et problem at DR som national og landsdækkende radiostation, sender et program, der forherliger druk, i en sendetid, hvor man må forvente, at mange børn også lytter med. Vi ønsker ikke at genere P3, men vi har et stort ønske om at beskytte børn og unge mod drikkepres, og vi mener ikke, at det at redaktionen definerer målgruppen som unge, er nok til at afholde børn fra at lytte med, siger direktør i Alkohol & Samfund Johan Damgaard Jensen.