magasinet-rus.dk

Forside Politik National Alkohol: ingen almindelig handelsvare

Alkohol: ingen almindelig handelsvare

Udskriv

Light-udgave af en alkoholpolitisk klassiker er nu tilgængelig på dansk

De samfundsmæssige og menneskelige omkostninger ved overforbrug af alkohol er så store, at alkohol ikke kan betragtes som en almindelig handelsvare på linje med sæbepulver og sokker. Derfor må der af hensyn til folkesundheden indføres reguleringer af produktet, som begrænser forbruget.
Sådan lyder et af budskaberne i ”Alcohol: No Ordinary commodity”, som af mange anses for at være en milepæl i den alkoholpolitiske forskning. Værket udkom første gang i 2003 og forfatterne var en række anerkendte forskere fra USA og Europa. De havde systematisk gennemgået forskningen på området, analyseret evidensen og kunne udpege, hvilke alkoholpolitiske indsatser, som virker bedst.
I 2010 udkom anden udgave, som afspejler den kraftige stigning i mængden af videnskabelig bevis for effektive alkoholpolitiske indsatser, som er kommet til siden første udgave.
En af forfatterne, den amerikanske professor Thomas Babor, siger om materialet:
- Sammenfattende kan man sige at vi i dag har bedre muligheder for at identificere en effektiv forskningsbaseret alkoholpolitik, som fremmer folkesundheden, end nogensinde før.

Light-udgave
Midt i glæden over, at der tilvejebragt så stor viden, konstaterer Babor også, at den politik, som skal tage hånd om de alkoholrelaterede problemer, alligevel sjældent bygger på et videnskabeligt grundlag. Der er alt for ofte et politisk vakuum, som fyldes med strategier og interventioner, som enten ikke er blevet evalueret eller er ineffektive. 
- Eftersom alkohol ikke er en almindelig handelsvare, kan offentligheden med rette forvente sig en mere oplyst tilgang til alkoholpolitikken, mener Babor.
Han har derfor skrevet et sammendrag af ”Alcohol: No Ordinary Commodity”, en light-udgave på 12 sider, som skal gøre det videnskabelige grundlag endnu mere tilgængeligt for beslutningstagerne.
Denne artikel er nu blevet oversat af Magasinet RUS til brug i en bredere alkoholpolitisk debat herhjemme. 
Artiklen indgår i RUS-serien og kan downloades her.

 

Det her virker! Alkoholpolitik, som kan få forbruget ned:
  • beskatning, der øger priserne,
  • restriktioner på den fysiske tilgængelighed af alkohol,
  • indgreb overfor spritkørsel,
  • korte interventioner overfor forbrugere med et risikofyldt forbrug
  • behandling af forbrugere med alkoholafhængighed.
Kilde: Alcohol:No Ordinary Commodity.