magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Lægerne efterlyser kritisk tjek

Lægerne efterlyser kritisk tjek

Udskriv

Kommunerne har ikke været i stand til at løfte opgaven med behandling af alkoholafhængige, mener Lægeforeningen.

Det er ikke lykkedes for kommunerne at løfte en række af de sundhedsopgaver, som de blev tildelt med strukturreformen, skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse. Det gælder eksempelvis alkoholbehandlingen og de specialiserede tilbud til hjerneskadede. Lægeforeningen mener derfor, at kommunerne skal afgive opgaverne, så de igen kommer under samme myndighed som sundhedsvæsenet.

- Kommunerne har ikke løst opgaven med at behandle alkoholafhængige godt nok. Kommunerne har desværre ikke været i stand til at opbygge de faglige miljøer, som opgaven kræver. Vi har oplevet en meget uens kvalitet i behandlingen fra kommune til kommune, og flere af de kommunale alkoholbehandlingssteder har tilbudt behandling uden at kunne dokumentere nogen faglig kvalitet, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Eftersyn af kommunernes sundhedsopgaver
Ifølge Lægeforeningen er den igangværende debat om sundhedsvæsenets struktur en oplagt lejlighed til at se på, om kommunerne løser deres øvrige sundhedsopgaver godt nok.

- Nu, hvor man vil tage regionernes opgaver op til revision, vil et kritisk tjek af kommunernes indsats på sundhedsområdet også være på sin plads, siger Mads Koch Hansen.