magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Forskning og Undersøgelser Ældre drikker som aldrig før

Ældre drikker som aldrig før

Udskriv

Danskere over 50 år har et stigende forbrug af alkohol, og markant flere drikker over højrisikogrænsen, viser undersøgelse, som også udpeger sociale risikofaktorer.

 

En gruppe forskere fra Statens Institut for Folkesundhed gennemførte i 2006 det første større udredningsarbejde om ældre og alkohol herhjemme. Arbejdet resulterede i to rapporter, som dokumenterede en markant stigning i alkoholforbruget blandt danskere over 50 år. Samtidig pegede de på nogle af de socialøkonomiske faktorer, som kunne forklare udviklingen.

Flere med risikabelt forbrug
Den første rapport, ’Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug fra 1987 til 2003’ viste, at det samlede alkoholforbrug blandt de ældre var steget indenfor perioden – og at især antallet af storforbrugere var steget markant:

- Andelen af ældre mænd, som drak over højrisiko-grænsen steg fra 13% til 20% i løbet af de 15 år. For de ældre kvinder var stigningen ligeså markant. Andelen af storforbrugere steg fra 6% til 14 % i perioden, fortæller Lau Caspar Thygesen, ph.d og én af forskerne bag undersøgelsen.

Det var især de yngste af ældre-gruppen, - dem, der var født mellem 1940-1950 – som tegnede sig for den største andel af højrisiko-forbruget.

- Gruppen har et andet drikkemønster end de årgange, som er født før krigen. De drikker mere og oftere, og de må forventes at fortsætte med det høje forbrug. Det er bekymrende for sundhedstilstanden blandt de ældre, siger Lau Thygesen.

I antal borgere svarede procenterne til, at der i 2003 var mellem 145.706 – 204.590 mænd over 50 år, som drak med risiko for at påføre sig helbredsskader. For de ældre kvinders vedkommende svarede tallene til at mellem 93.000 – 141.363 risikerede at få helbredsskader på grund af deres alkoholforbrug.
Den markante stigning og det faktiske antal fik forskerne til at konkludere, at alkoholindtagelse tilsyneladende er et overset område inden for ældreområdet.

- Det kan skyldes berøringsangst og manglende viden blandt professionelle om naturlig aldring, idet nogle funktions- og helbredsproblemer blandt gamle let tolkes som aldersrelaterede, skrev de blandt andet og opfordrede til at sætte mere fokus på ældres alkoholforbrug i fremtidige sundhedspolitiske tiltag.

Risikofaktorer
I den anden rapport, ’ Ældre og alkohol. Sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og alkoholstorforbrug’ forsøgte forskerne at finde svar på, hvorfor nogle ældre udvikler et skadeligt forbrug af alkohol.

Med data fra Østerbroundersøgelsen, som blev kørt sammen med data fra Danmarks Statistik, kunne forskerne følge den samme gruppe over en længere periode.
Det viste sig, at cirka 10 % af de ældre mænd og ca. 5 % af de ældre kvinder, der tidligere havde drukket under genstandsgrænserne , udviklede et højrisikabelt alkoholforbrug i løbet af den periode, undersøgelsen varede. Da forskerne krydsede disse data med registerdata om sociale faktorer viste det sig, at specielt tre faktorer havde betydning for udvikling af et storforbrug, forklarer Lau Thygesen.

Civilstand. Fraskilte kvinder og enker havde en markant mindre risiko for at udvikle alkoholstorforbrug end deres ældre gifte medsøstre. Hos mændene var det lige omvendt. Fraskilte ældre mænd og enkemænd har en markant større risiko end gifte mænd for at udvikle storforbrug.

Boligtype. Ældre kvinder i parcelhuse havde en større risiko for alkoholstorforbrug end ældre kvinder i etagebolig. Og også her er resultaterne anderledes for de ældre mænd. Hvis de bor i parcelhuse er risikoen mindre for at udvikle et storforbrug.

Indkomst. Både ældre mænd og ældre kvinder har en øget risiko for et for stort alkoholforbrug i takt med stigende hustandsindkomst.
Hvad angår den individuelle bruttoindkomst kan både stigning og fald give en øget risiko for storforbrug for begge køn.

Fokus på ældre
Lau Thygesen understreger, at ’Ældre og alkohol’-undersøgelsen bygger på nationalt repræsentative tal og har et stærkt design.

- Styrken ved undersøgelsen er at det var de samme personer, som blev gen-undersøgt. Det vil sige at man kunne se hvem det var, der begyndte at drikke mere og dermed hvilke sociale faktorer, der spillede ind. Vi kan også se store kønsforskelle – når kvinder bliver skilt, holder de op med at drikke for meget. Når mænd bliver skilt, drikker de endnu mere. Mændene har altså en større risiko for at udvikle alkoholproblemer ved sociale ændringer

Lau Thygesen og hans kollegaer understreger i rapporten, at resultaterne af undersøgelsen er relevante at kende for alle, der arbejder med ældre.
I rapporten skriver de blandt andet:

"Stigningen i det gennemsnitlige alkoholforbrug og den endnu større stigning i andelen af storforbrugere er af stor betydning for den generelle sundhedstilstand blandt ældre".
De anbefaler derfor yderligere forskning og klarlægning af området, tværfagligt samarbejde mellem fagpersoner og en udarbejdelse af nogle redskaber til forebyggelse i kommunalt regi.

Udredningsarbejdet om ældre og alkohol blev udført for Servicestyrelsen. Som konsekvens af anbefalingerne fulgte Socialministeriet og satspuljepartierne op med puljemidler til ’ ældre og alkohol’-initiativer i kommunerne.

 

Fakta-boks
Rapporten ’Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug fra 1987 til 2003’ er baseret på en undersøgelse af alkoholforbrugets udvikling gennem 15 år hos 11.745 danskere over 50 år. Læs mere her.
Rapporten ’Ældre og alkohol. Sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og alkoholstorforbrug’ er baseret på spørgeskema-data fra Østerbroundersøgelserne, der ved hjælp af CPR-numre er sammenkørt med registerdata om sociale faktorer fra Danmarks Statistik. Læs mere her
Rapporterne er udarbejdet på Statens Institut for Folkesundhed af Ulla Arthur Hvidtfeldt, Mathilde Vinther-Larsen, Christina Bjørk, Lau Caspar Thygesen og Morten Grønbæk.
Begge rapporter er udkommet i december 2006.

 

 

 

 

Artiklen er fra RUS 2 - 2011, tema Ældre og alkohol

 

Я ощутил "автокредит без первоначального взноса"слепой инстинктивный позыв поменять кожу на шкуру.

Ты действовал неряшливо, попрекнул его Чиун.

Вот почему новомексиканцы верили "дебетовая карта"в колдовство и колдунов ничуть не "Скачать последнию опера"меньше, чем в "Скачать аську на андроид телефон"Бога.

Он будто все это видел своими собственными глазами!

Проинформировал Барни Стурласона.

Мы надеялись, "Скачать перекрёсток в джунглях"что индейцы не заметят нас и нам удастся обойти их.

Кончилось все тем, что из их отбеленных косточек женщины племени наделали себе украшений в волосы.

Он не замечает вашей красоты, "Игры для взрослых зомби"мадам, сказал Чиун.

Со свистом из под левого крыла вылетела ракета, и Стил резко зашел на вираж.

И все же "Скачать новую песню дима билана"фирма получала сейчас такие доходы, каких не было за всю ее историю.

Ворота у главного въезда на базу Льюк перегородили несколько танков с эмблемой Народно-Освободительной армии Китая, однако самым странным было не это.

Но Курякину было ясно, что видит он не глазами.

Позади Генерального сидело двенадцать офицеров в "История Крестовых походов"плетеных креслах.

Он говорил о далеких планетах, "Приключения Тома Сойера (+CD)"с которых все человечество "Учим буквы с Муркой и Барсиком"явилось в этот мир, и о том, что именно это "Сокровища Валькирии: Стоящий у солнца"отличает человека от "Готовим с сыром"животного.

Прошу меня извинить, Рождественский Дух Прошлого.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Василий Рабинович был "Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС"свободен.

Я хочу, чтобы вы запомнили, Смит, что, когда человечество "Особенности национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра"полагалось на вас, вы его "Крутись, колесо!/В городе"предали.

Это может быть либо дикий жеребец, изгнанный из "Стив Джобс о бизнесе. 250 высказываний человека, изменившего мир"табуна, либо верховая лошадь, ушедшая далеко от стоянки "Экстаз"какого-нибудь путника.