magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant Stop kritikken af de små behandlingssteder

Stop kritikken af de små behandlingssteder

Udskriv

Vi gør det meget bedre end amterne, siger det lokale misbrugsteam i Odsherred. Men hvad med dokumentationen?

Misbrugskonsulenterne Jens Peter Olsen og Jan Herforth er godt trætte af kritikken af de små kommunale behandlingssteder. Overskrifter som ’Kommunerne magter ikke opgaven’ og ’Eksperter advarer mod kvalitetstab’ (RUS 4, 2010) provokerer dem, for:

- Vi mener selv, at vi udfører et af landets bedste behandlingstilbud i en lille kommune med  33.000 indbyggere.

De er heller ikke i tvivl om, at de yder et langt mere kvalificeret behandlingstilbud til borgerne i Odsherred, end de i amtet kom op med, og henviser til, at de begge har været amtslige misbrugsbehandlere.

Flere i behandling
I ’Amts‐tiden’ måtte borgere fra Odsherred drage udenfor lokalområdet, f.eks. til Holbæk, hvis de ville i behandling. I dag ligger Misbrugsteamet lokalt på Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland. Det har fået flere i behandling, og Jens Peter Olsen understreger hvor vigtigt den placering er:

- Det gør det meget nemmere for borgerne at komme her og for os at lave faglige samarbejder omkring den enkelte. Der er megen synergi‐effekt i det, siger han.

Relationen
Udgangspunktet for deres arbejde er systemisk tænkning og inspireret af ’relations‐ og netværksarbejde, åben dialog’, som det bl.a. er udviklet af Tom Andersen og Jaakko Seikkula.

Misbrugsteamet består af tre konsulenter med pædagogisk baggrund samt en sygeplejerske og en lægekonsulent, som købes et par timer om ugen samt trække på en psykiater fra misbrugsbehandlingen i Slagelse. Desuden samarbejdes der med praktiserende læger, psykiatrien og kommunale afdelinger.

I 2010 havde teamet kontakt til 150 borgere med alkoholproblemer, hvoraf 10 kom i døgnbehandling

Livskvalitetsforbedring
Målsætningen er ’at skabe mulighed for at den enkelte borger kan arbejde med at ændre sit misbrugsmønster – med den hensigt at skabe bedre livskvalitet’.

I overensstemmelse med åben dialog tilgangen betyder det, at behandlingen tilrettelægges individuelt og med  eksternt samarbejde, pårørende, netværk og værested. Tanken er, at der med forbedringer af livskvaliteten opstår ønske om at få flere forbedringer. Og for at opnå dem, må der ske ændringer i misbrugsmønstret, lyder forklaringen.

Det, der virker, virker
Den valgte målsætning betyder, at der ikke måles på ædruelighed alene, når effekten skal dokumenteres. Hvordan måler man på forbedringer i livskvaliteten?

Jan Herforth svarer uden tøven:

‐ Man kan jo bare spørge dem, der har været her. Mit eget svar er: det, der virker, virker. På samme måde med NADA – vi bruger det her, selv om eksperterne siger der ikke er evidens. Men vi kan jo se, at det virker. Og ellers kan du bare spørge brugerne.

Misbrugsteamets store udfordring er at udvikle dokumentation og kvalitetssikring – så oplevelsen af at Odsherred har et af landets bedste behandlingstilbud kan blive andet end blot en påstand, fremsat af to begejstrede ildsjæle. Det ved konsulenterne godt og opfordrer KL og Sundhedsstyrelsen til et samarbejde.

- Det må være et fælles anliggende at få udarbejdet materiale, så vi kan dokumentere effekten. Vi stiller os meget gerne til rådighed heroppe for forskere, som vil kigge vores arbejde efter i sømmene, foreslår Jens Peter Olsen.