magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Delte meninger om retningslinjer for alkoholbehandling

Delte meninger om retningslinjer for alkoholbehandling

Udskriv

KL tror, at retningslinjerne vil øge kvaliteten. Lægeforeningen er uenig og mener, at kravene er for slappe til at sikre en ordentlig alkoholbehandling.

- KL har længe efterlyst retningslinjer til godkendelse af de private alkoholbehandlingssteder. Derfor er vi meget tilfredse med, at Sundhedsstyrelsen nu har udsendt retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingen, siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.
Hun mener ikke, at manglen på egentlige krav til behandlingen og dens organisering behøver at få negative følger for de borgere, som har brug for et kvalificeret tilbud.

- Selv om det står kommunerne frit for at anvende retningslinjerne, mener vi, at retningslinjerne er et redskab, som kan være med til at forbedre kvaliteten i alkoholbehandlingen. For retningslinjer vil medvirke til en vis ensartet kvalitet i de forskellige behandlingstilbud. Desuden er det glædeligt, at indberetning til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister er et af de krav, som kommunerne kan stille til en godkendelse, siger Anny Winther.

KL er også tilfreds med, at godkendelsesordningen efter deres fortolkning kun gælder for de private alkoholbehandlingstilbud, og at retningslinjerne præciserer, hvad det er for muligheder, borgeren har i forhold til det frie valg.

- Det fremgår nu meget klart, at borgeren kun kan vælge et tilbud, der er en del af det offentlige tilbud, og at kommunen ikke er forpligtiget til at betale for behandlingen for behandlingstilbud, der ikke er godkendte, siger Anny Winther.

I den forbindelse er det også KL’s opfattelse, at det kun er godkendte tilbud, der kan blive registret i tilbudsportalen, hvilket vil gøre det lettere for både kommuner og borgere at finde de relevante godkendte tilbud, mener KL.

Lægeforeningen: Sundhedsstyrelsens krav er for slappe.
Det nye udspil fra Sundhedsstyrelsen sikrer ifølge Lægeforeningen på ingen måde en ordentlig alkoholbehandling i Danmark, selvom vi er blandt de lande, der drikker allermest.

Foreningen efterlyser obligatoriske krav til behandlingens kvalitet og mener, det er uheldigt, at kommunerne frit kan selv vælge, hvor de vil lægge niveauet, når de godkender behandlingsstederne.

- Der er i høj grad brug for kvalificeret og effektiv alkoholbehandling. Behandlingsstederne kan lade sig inspirere af vejledning men uden faste krav om for eksempel ansættelse af sundhedsfagligt personale, siger Jette Dam-Hansen, formand for Lægeforeningens Forebyggelsesudvalg og fortsætter:

- Kontrollen består blot i at tjekke, om behandlingsstedet selv angiver de nødvendige oplysninger. Det er ikke godt nok, mener Jette Dam-Hansen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens egne tal har 585.000 danskere et skadeligt alkoholforbrug, og 140.000 er afhængige af alkohol. 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer.

Se også professor,overlæge Ulrik Becker og administrationschef Mikael Jakshøjs kommentarer til retningslinjerne her.

Retningslinjerne kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.