magasinet-rus.dk

Besynderligt

Udskriv

Alkoholforebyggelse: Vi ved så meget om, hvad der virker - og gør alligevel noget andet

Johan Damgaard JensenNormalt viger politikere ikke tilbage fra at bruge økonomiske virkemidler, når de vil have befolkningen til at agere på en bestemt måde.

Men ikke når det gælder alkoholforebyggelse.

Selv om der er evidens for en direkte sammenhæng mellem pris og forbrug, og selv om den gruppe, alle bekymrer sig mest om – de unge-  vil drikke mindre, hvis de skal betale mere for varen,  så er der stadig ikke et politisk flertal for at bruge afgifter til at påvirke forbruget.

Markedsføring udvider målgruppen
Der er også er solid evidens for, at jo nemmere det er at få fat på alkohol, desto mere drikkes der. Alligevel er tilgængeligheden til alkohol blevet nemmere år for år – samtidig med at markedsføringen massivt arbejder på at udvide målgruppen og skabe nye anledninger til at drikke.
Specielt unge er i søgelyset i den brede markedsføring, som ikke blot handler om reklamer, men også om udvikling af nye produkter , der specielt appellerer til børn og unge. Eksempelvis cider og alkopops. Hertil kommer den massive tilstedeværelse i de unges hverdagsliv gennem sponsorering af sportsarrangementer, festivaler, private fester og ’product placement’ i film og på tv.
Man skal være meget naiv, hvis man tror, at den massive markedsføring ingen betydning har for de unges forbrug af alkohol – og så naive er flertallet af vore politikere naturligvis ikke.

Er ikke folks eget ansvar
Jeg skal ikke gøre mig klog på,  hvad det så er for hensyn, de føler sig bundet af, politikerne – men sundhedspolitik er det i al fald ikke.
Tilbage i 2005 kom den tidligere sundhedsminister Ester Larsen (V) med følgende kommentar til  forslaget om at gøre Folketinget  røgfrit (!): ’Nye forskningsresultater viser, at passiv rygning er direkte sundhedsskadelig. Når vi har den viden, synes jeg ikke man kan tillade sig at sige, at rygning er folks eget ansvar’.
I dag viser forskningsresultater  os, at alkohol har negativ indflydelse på mere end 60 sygdomme, kan ødelægge relationer til omgivelserne  og medføre en lang række sociale konsekvenser  - når vi har den viden, hvordan kan man så tillade sig at sige, at forbruget af alkohol er folks eget ansvar?

Ovenstående synspunkt er trykt Magasinet RUS nr. 4, 2010, som udkom medio december.