magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Misbrug er en psykisk lidelse

Misbrug er en psykisk lidelse

Udskriv

Hvis forholdene for de psykisk syge misbrugere skal ændres må psykiatrien og politikerne i fællesskab give området mere status.

 

Misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer blev for snart mange år siden sat på WHO’s liste over psykiske lidelser. Listen, International Classification of Diseases, er siden blevet anerkendt i en lang række lande – også i Danmark.

Så, for lige at slå det helt fast: misbrug er anerkendt som en psykisk lidelse i Danmark.

Psykiatrien har lagt afstand
På forunderlig vis er det alligevel lykkedes for store dele af psykiatrien at lægge stor afstand til misbrugsområdet. Så meget afstand, at det faktisk virker som om, at siderne om misbrug i lærebogen om diagnoser er blevet revet ud og smidt væk.
Og når diagnosen ikke bliver set, står en række borgere tilbage med en ubehandlet lidelse: misbrug.
Det underlige er, at man politisk har givet psykiatrien lov til at have sådan et armslængde-forhold til diagnosen misbrug.

En stor gruppe borgere
Det er ikke nogen lille gruppe borgere, vi taler om - hver tredje patient på en psykiatrisk afdeling har et misbrug. Og i Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Narkotikasituationen i Danmark 2009” kan man læse, at antallet af personer, der indlægges til psykiatrisk behandling med en misbrugsrelateret bidiagnose, er stærkt stigende.
Patientgruppen fylder altså meget, både i antal og også i de ansattes hverdag. På psykiatriske afdelinger taler personalet ofte om det og er frustreret over, hvor svært det er, når der er et misbrug indover en sindslidelse. Alligevel er der kun de færreste steder en formaliseret parallel behandlingsindsats overfor misbruget.

Ikke ond vilje
Tænk, hvis man på det medicinske område fjerner en diagnose og undlader at behandle borgerne, fordi det er for besværligt .Eller, fordi de er for besværlige. Det ville nok få politikere og patientorganisationer på banen. Men åbenbart ikke, når det handler om de psykisk syge misbrugere.

"Tænk, hvis man på det medicinske område fjernede en diagnose og undlod at behandle borgerne, fordi det er for besværligt .Eller fordi de er for besværlige"

Jeg tror ikke, at der er tale om ond vilje, hverken hos politikerne eller hos den del af psykiatrien, som har vendt ryggen til misbrugsdiagnosen.
Det handler nok snarere om manglende forståelse for, hvad misbrug gør ved mennesker. Og en forståelse af, at den viden, vi allerede har, må tages alvorligt og implementeres i de psykiatriske afdelinger.

Politikerne må på banen
Artiklerne i dette nummer om behandlingen af de psykisk syge misbrugere er gennemsyret af fagfolks frustrationer over tingenes tilstand – men heldigvis også af en trang til at ”gøre noget ved det”.
Men skal det for alvor lykkes at ændre ved tingenes tilstand må vi have politikerne på banen. De må sørge for, at der kommer midler til at give et samlet fagligt løft til misbrugsbehandlingen:
Mere uddannelse til alle, der arbejder med området, er en selvfølge. Det er også en rigtig god ide at styrke samarbejdet med socialpsykiatrien, som har erfaringer med at arbejde med det hele menneske.

Men allervigtigst lige nu er, at der må afsættes flere midler til kliniske projekter og forskning, så vi kan få skabt et aktivt udviklingsmiljø, der kan give området status i lægefaget og tiltrække flere med interesse for behandlingen af de psykisk syge misbrugere.

Henrik Rindoms synspunkt indleder temanummeret De psykisk syge misbrugere, Magasinet RUS 2/2010