magasinet-rus.dk

Forside Politik Lokal Alkohol på den politiske dagsorden

Alkohol på den politiske dagsorden

Udskriv

Det er ikke en privat sag at drikke for meget. Som politikere er vi nødt til at sætte ord på problemet og økonomi bag løsningen, mener Annette Vilhelmsen, byrådspolitiker i Kerteminde kommune.Annette Vilhelmsen, Kerteminde Byråd

- Overforbrug af alkohol er en kæmpe økonomisk udfordring, og rent menneskeligt er der rigtig mange, som går i stykker på det. Det giver dårlige liv og dårlig kommunal økonomi. Det må vi kunne gøre bedre, uden at det skal blive stigmatiserende eller ekskluderende, siger Annette Vilhelmsen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kerteminde.

Børn som indikator
Det var som formand for Børn og Skoleudvalget , at hun for alvor fik øjnene op for, hvor stort et problem, alkohol kan blive – både for den, der drikker og for dem, det går ud over.

- Vi var med i Sundhedsstyrelsens projekt om børn i alkoholfamilier. Det satte fokus på, at mange børn rundt om i daginstitutioner og på skoler mistrives på grund af for meget alkohol i familien, fortæller Annette Vilhelmsen.

For hende er børnene en primær indikator for, om man som politiker skal gøre noget ved et problem. Og med anslået 600 børn i Kerteminde kommune, som vokser op i familier med alkoholproblemer, var der god grund til politisk handling. Det var et flertal i byrådet da også enige om, og de har nu afsat midler i budgettet til at implementere projektet, da Sundhedsstyrelsens støtte ophørte.

Pandoras æske
I dag har kommunen derfor en børnekonsulent, som skal bygge videre på erfaringerne fra projektet. Han skal tale med børn og forældre om, hvad forældrenes alkoholvaner kan

Annette Vilhelmsen er valgt for SF og har siddet i Kerteminde Byråd siden 2001.

Hun er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Børn og Skoleudvalget, hvor hun var formand i sidste periode.

betyde for børns trivsel - og han skal undervise de forskellige faggrupper i, hvordan man kan tage emnet op.

- Når vi har valgt at ansætte en børnekonsulent, er det fordi vi tror på, at det vi bruger i løn til ham, tjener sig ind. Vi ved også godt, at han kan komme til at åbne for Pandoras æske, og det kan vælte ud med familier med behov for behandling. Men set over 3 eller 5 år vil vi kunne forhindre sygdom, mistede jobs og børn, som ikke kommer ordentligt i gang med skole og uddannelse

Hun peger også på, at det er vigtigt at budget-sætte alle indsatser på området, så det bliver tydeligt - både for embedsmænd og borgere - at ’det her vil vi politisk’.
Derfor blev omkostningerne til et projekt med de såkaldte skolealfer og –feer også vist i budgettet. I projektet fungerer særligt udpegede lærere som støttepersoner for de af børnene, som har behov for en særlig indsats.

- Det er ikke mange midler, der er tale om. Men alene det, at det bliver sat ind i budgettet viser, at vi politisk vil noget med det her område.

De voksne
Også på ældreområdet har der i de senere år været talt om et problematisk alkoholforbrug blandt nogle af de ældre, forklarer Annette Vilhelmsen.
- Man holder jo ikke op med at have et overforbrug af alkohol, bare fordi man bliver gammel og kommer på plejehjem. Men det har rejst en masse spørgsmål. De ældre har jo lejet sig ind, men hvor mange kasser øl, må der bæres ind på et plejehjem? Hvor mange venner må komme, hvor meget må de larme, og hvor sent må de blive?
Med diskussionen på ældreområdet og erfaringerne fra børneområdet in mente er det oplagt for Annette Vilhelmsen at politikerne også må interessere sig for alkoholforbruget hos mellemgruppen af borgere.
Som nyvalgt formand for kommunens Arbejdsmarkedsudvalget har hun derfor bedt om at få sat alkohol højt på dagsordenen.
- Vi kan lave alle mulige tiltag for borgere uden for arbejdsmarkedet. Aktivering, jobtræning og uddannelse. Men hvis det er noget helt andet det handler om, spilder vi jo bare tid og penge.

At turde spørge
Fremover bliver alkoholforbruget et af de emner, som de ansatte i voksenafdelingen skal spørge til, når de kommer i kontakt med borgerne.

- Det bliver en fast procedure, hvor det bliver ligeså normalt, som når vi som kommune spørger til forsørgelsesgrundlag og sundhedstilstand, siger Annette Vilhelmsen og medgiver, at en borger kan vælge at holde sit forbrug tæt til kroppen, hvis en kommunal ansat spørger til det.

- Men så er det sagt. Der er blevet sat ord på noget, som ellers aldrig er blevet nævnt, siger hun. Og både blandt politikere, embedsmænd og borgere er det et af de største skridt at tage, når de siger: ’det her kan vi godt tale om’.

Balancen

"Det er vigtigt at politikerne tør sætte ord på, hvad et overforbrug af alkohol gør - både ved den, der drikker og ved de pårørende"

Annette Vilhelmsen ser alkoholproblemerne som samfundsmæssige udfordringer, som bør have en høj placering i den politiske debat. Samtidig erkender hun, at det kan være svært for en politiker at sætte spørgsmålstegn ved den våde danske alkoholkultur.

- Man risikerer nemt at blive kaldt både frelst og hellig. Men det handler jo om at finde en balance. For det er vigtigt, at politikerne tør sætte ord på, hvad et overforbrug gør - både ved den der drikker og ved hans eller hendes pårørende. Og det er også vigtigt, at det ikke bliver stigmatiserende eller ekskluderende for den, der drikker.

Hun synes ikke det er formynderisk at foreslå restriktioner for, hvor og hvornår der må drikkes alkohol i det offentlige rum.

- Skal der være plads til alle – og det synes jeg, der skal – så må nogle nødvendigvis føle sig begrænsede. Forældremøder i daginstitutioner og skoler skal være for alle, men så må det være uden alkohol – ellers vil der være nogle, som aldrig møder op.

Alkoholpolitik på vej
Hun fortæller, at der nu er en alkoholpolitik på vej for skoler og daginstitutioner, hvor det som udgangspunkt gælder: hvor der er børn til stede, udskænkes der ikke alkohol.
Det bliver dog næppe helt problemfrit at indføre den nye politik, for på nogle af kommunens skoler har eleverne i de store klasser for eksempel tjent penge til klasse-kassen på salg af øl og vin til forældrearrangementerne.
På spørgsmålet om udskænkning af alkohol i kommunalt støttede foreninger og til halballer, arrangeret af klubberne, svarer Annette Vilhelmsen ærligt:

- Jeg vil ryge ind i mange problemer, hvis jeg beder Fritids- og kulturudvalget om at forholde sig til det. Det er jo et vigtigt økonomisk grundlag for klubberne.

Efter en kort tænkepause tilføjer hun med et skævt grin:

- Men hvis vi nu ikke skulle sende så mange i alkoholbehandling, og have så mange syge eller på kontanthjælp på grund af alkoholproblemer – så ville der være råd til at give foreningerne et større tilskud, så de ikke behøver at sælge alkohol.