magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Danskernes alkoholvaner

Danskernes alkoholvaner

Udskriv

Det er ikke kun ’manden på bænken’, som har et overforbrug af alkohol. Op mod 900.000 danskere drikker så meget, at de har forøget risiko for at skade deres helbred. Regningen havner hos kommunerne

Størstedelen af de borgere, som drikker for meget, passer på de gode dage deres arbejde og familie fint. De har ingen kontakt til social- eller sundhedsvæsenet og er ikke ’kendt’ i de kommunale forvaltninger.
Alligevel er de som gruppe en tikkende bombe under de kommunale budgetter. Det store alkoholforbrug kan på sigt medføre flere sygedage, jobtab, mistrivsel hos børnene, sociale og helbredsmæssige problemer. Det er dyrt for samfundet, og regningen ender i den sidste ende hos kommunerne.

Rodfæstet kultur
Det er ikke nogen nem udfordring for en kommune at sætte storforbrug af alkohol på dagsordenen. Alkoholkulturen er så rodfæstet, at selv om der faktisk er dokumenteret viden om, hvor skadeligt et overforbrug af alkohol kan være for den enkelte og for omgivelserne – ja, så vælger mange stadig at se det som en privatsag at drikke. Så hvorfor skal kommunen nu til at blande sig i det?

I Magasinet RUS 01/2010 har vi samlet en række artikler og udsagn fra aktører på alkoholområdet, som fra hvert deres ståsted har et bud på, hvorfor kommunerne bør blande sig – og hvordan de kan gribe opgaven an, både i den politiske debat og i tilrettelæggelsen af indsatsen.

National alkoholkonference
Magasinet er tilrettelagt, så det udkommer i forbindelse med Den nationale alkoholkonference d. 10. marts i Odense. Bag konferencen står et netværk af ngo’ere sammen med repræsentanter fra forskningsinstitutioner, kommuner og staten. Målgruppen er social- og sundhedschefer i kommunerne og de lokale politikere, som skal være med til at tage udfordringen fra alkoholkulturen op.
Omslag til Håndbog i alkoholpolitik og forebyggelseFlere af oplægsholderne har bidraget til artiklerne i magasinet, så den viden, de fremlægger på konferencen, kan blive formidlet til en bredere målgruppe. Det siger vi på redaktionen naturligvis tak for!

Til handling og eftertanke
I anledning af konferencen har vi oversat og udgivet WHO Europe’ publikation ’Handbook for action to reduce alcohol-related harm’ på dansk. Den kan downloades her.

Nyoversat er også psykiateren Hans Olav Fekjærs korte artikel ’Passive drinking. The collateral damage from alcohol’. Den kan hentes her.

God læselyst!