magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Kvalitet og organisering

Kvalitet og organisering

Udskriv

Publikationen 'Kvalitet og organisering - et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen' er udgivet af Kommunernes Landsforening som led i deres kvalitetsprojekt.

Med en kombination af opsamling af evidensbaseret viden og konkrete praksiseksempler skal kataloget tjene som praksisnær inspiration til arbejdet med kvalitet i behandlingen, og vise, hvordan kommunerne via god udredning, aftaler og måling af indsatsen kan fremme kvalitet i misbrugsbehandlingen.

Kataloget kan downloades fra Kommunernes Landsforenings hjemmeside.