magasinet-rus.dk

Forside Politik WHO WHOs europæiske charter om alkohol

WHOs europæiske charter om alkohol

Udskriv

I 1995 vedtog Verdenssundhedsorganisationen, WHO, et charter med en række grundlæggende principper for, hvilken indflydelse alkohol må have på borgerne. Danmark har også underskrevet chartret, som kan ses her.

Det europæiske Charter om Alkohol, udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen WHO, fastlægger principper og mål for at fremme og opretholde sundhed og velfærd.

Chartret blev vedtaget i 1995 og er tiltrådt af Danmark.

De grundlæggende principper er:

  • Alle mennesker har ret til et familieliv, et socialt liv og et arbejdsliv, der ikke er belastet af ulykker, vold eller andre negative følger af alkoholforbrug.
  • Alle mennesker har fra barnsben ret til retvisende, uvildig oplysning og uddannelse om alkoholforbrugets følger for sundheden, familien og samfundet.
  • Alle børn og unge har ret til at vokse op i omgivelser, der ikke er belastet af de negative virkninger af alkoholindtagelse og, om muligt, uden at blive udsat for markedsføring af alkohol.
  • Alle mennesker med et overdrevet eller sundhedsskadeligt alkoholforbrug og deres familie-medlemmer har ret til adgang til behandling og omsorg.
  • Alle mennesker, som ikke ønsker at indtage alkohol, eller som ikke kan indtage alkohol af sundhedsmæssige eller andre grunde, har ret til ikke at blive udsat for pression med det formål at få dem til at indtage alkohol, og de har ret til opbakning til et alkoholfrit liv.


Den engelsksprogede udgave af Chartret kan ses her