magasinet-rus.dk

Forside Behandling Forskning og Undersøgelser Lægeforeningen: For stor variation i alkoholbehandlingen

Lægeforeningen: For stor variation i alkoholbehandlingen

Udskriv

Sundhedsministeren må skærpe den sundhedsfaglige profil, siger Lægeforeningen efter ny stor undersøgelse af alkoholbehandlingen.

Lægeforeningen opfordrer nu Sundhedsministeren til - sammen med Sundhedsstyrelsen - at udforme retningslinjer for ’den funktionsbærende alkoholbehandlingsenhed’ på linje med en række andre sundhedsfaglige områder.

Det sker på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som foreningens Misbrugsudvalg gennemførte i 2008. Undersøgelsen skulle belyse, hvordan det er gået med alkoholbehandlingen efter at kommunerne overtog ansvaret i forbindelse med reformen for tre år siden.

Store forskelle
Undersøgelsens resultat er netop blevet offentliggjort i rapporten ’Alkoholbehandlingen i kommunerne’,  udarbejdet af Lægeforeningens Misbrugsudvalg og skrevet af overlæge Ulrik Becker og speciallæge Sverre Barfoed.

Den viser store forskelle i kommunernes håndtering af alkoholområdet – både hvad angår organisering, behandling og økonomi. Desuden har kun halvdelen af kommunerne ansat personale med sundhedsfaglig baggrund, mens 90% har ansat socialfagligt personale.  Det bekymrer rapportens forfattere:

- Kommunalreformen har tilsyneladende medført en glidning over mod det socialfaglige område i modstrid med den faglige evidens på området, skriver de.

- Alkoholafhængighed er en meget kompleks lidelse. Ofte indeholder den psykiske komponenter, medfører ofte somatiske eller psykiatriske følgetilstande og sygdommen er altid en stor belastning for familien navnlig for børnene, der er i risiko for selv at udvikle psykiske lidelser eller misbrug.

Ikke et socialt problem
At alkoholafhængighed er en sygdom og ikke et socialt problem er en vigtig pointe i rapporten. Den ene af rapportens forfattere, overlæge Ulrik Becker, har siden kommunalreformen førte alkoholbehandlingen over i kommunerne advaret mod at se alkoholafhængighed som et socialt problem.

- Man kan ikke løse problemet ’afhængig af et stof’ ved at løse sociale problemer.  Men man kan i stor udstrækning løse de sociale problemer ved at løse alkoholproblemet, har Ulrik Becker tidligere udtalt til Misbrugspolitisk Magasin.

Becker er én af forfatterne til Sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale om alkoholbehandling. Materialet baserede sig på MTV-rapporten, som gennemgik al tilgængelig viden på alkoholområdet. Også her havde Ulrik Becker været med i redaktionen.

Stor viden
- Der er en meget betydelig viden om, hvad god alkoholbehandling er, og såvel MTV-rapporten som Rådgivningsmaterialet til kommunerne peger blandt andet på betydningen af tilstrækkelig sundhedsfaglig ekspertise til såvel udredning af psykiatrisk og somatisk komorbiditet som til abstinensbehandling, psykiatrisk vurdering og behandling samt farmakologisk alkoholbehandling, hedder det i rapporten, som også indeholder en direkte opfordring til kommunerne om at opprioritere det sundhedsfaglige element på alkoholområdet. Også Sundhedsministeren opfordres til handling.

Opfordring
I opfordringen til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen tager Lægeforeningen udgangspunkt i den videnskabelige evidens på området og beder om, at ministeren sammen med Sundhedsstyrelsen udformer retningslinjer for ’den funktionsbærende alkoholbehandlingsenhed’ på linje med en række andre sundhedsfaglige områder.

- Samtidig bør der indføres godkendelsesordninger med konkrete krav til kortlægning og diagnostik, behandlingsmetoder, personalesammensætning med krav til efteruddannelse og dokumentation, mener Lægeforeningen.

Rapporten:  ’Alkoholbehandling i kommunerne’ er udgivet i oktober 2009 af Lægeforeningen og kan ses på hjemmesiden www.laeger.dk

I alt 80 kommuner og en række praktiserende læger har deltaget i undersøgelsen.