magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Generelt Videnscenter om unges misbrug

Videnscenter om unges misbrug

Udskriv

Fagpersoner skal klædes på til at tale om misbrug med unge under 18 år. Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann ser store muligheder i det nye videnscenter.

Et nyt videnscenter om unges misbrug skal være med til at skabe overblik og sammenhæng i indsatsen for unge under 18 år med sociale problemer og misbrugs-problemer. Centret er en del af regeringens satsning ”Lige Muligheder for Alle” og har fået 20 mio. kr. fra satspuljemidlerne over fire år.

- En tidlig indsats beror på, at de fagfolk, der til daglig arbejder med de unge, kender faresignalerne hos de unge - og ved, hvad de kan gøre ved det. Jeg forventer, at videnscentret kan være med til at opkvalificere fagfolk, som er tæt på de unge. Jo tidligere vi kan sætte ind med forebyggelse, jo større er sandsynligheden for, at de unge får brudt den negative spiral, siger indenrigs- og socialminister Karen Elleman (V).

De unge misbrugere
Det ny videnscenter kommer til at bestå af seks konsulenter fra Indenrigs- og Socialministeriets Udsatteenhed i Service-styrelsen. De skal have fokus på at opkvalificere de fagfolk, der allerede arbejder med de unge, så indsatsen fremover kan blive mere helhedsorienteret.

Det gælder både for det opsporende og det forebyg-gende arbejde med de unge, der har et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler. Et problematisk forbrug defineres i denne sammenhæng som et forbrug, der gør det svært eller umuligt for den unge dels at passe sin skole og dels at fungere socialt med familie og kammerater i hverdagen.

Undervisning af fagfolk
Videnscentret skal hovedsageligt tilbyde konsulentstøtte og undervisning af fagfolk ude i kommunerne. Det kan fx være lærere, klubpædagoger, sagsbehandlere og andre, der har kontakten med de unge i forvejen. For at eksempelvis et lærerkollegium kan få konsulentstøtte eller undervisning, skal kommunen og videnscentret først være enige om, at centrets tilbud kan være med til at styrke kommunens indsats i forhold til de unge.

Formidle viden via hjemmeside
Ud over det udgående arbejde skal videnscentret stå for indsamling af viden på området og formidling af denne via en helt ny hjemmeside. Her vil fagpersoner kunne opdatere deres viden inden for området unge og misbrug, bl.a. når det gælder forskning, handleguides, værktøjer og metoder i dialogen med de unge samt love og regler på området. Hjemmesiden vil være tilgængelig fra midten af oktober.

Se projektets hjemmeside på www.servicestyrelsen.dk/unges-misbrug