magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Dobbeltbelastede kræver dobbelt fokus

Dobbeltbelastede kræver dobbelt fokus

Udskriv

Et godt samarbejde mellem døgnbehandlingen og ambulatorierne spænder et tiltrængt sikkerhedsnet ud under de dobbeltbelastede alkoholmisbrugere.

Ikke alle alkoholafhængige har brug for samme behandling. En særligt belastet gruppe er dem, der både har et alkoholproblem og et psykisk problem. Det er dem, der drikker, fordi livet er svært – og livet bliver endnu sværere af, at de også drikker. Dem har behandlingshjemmet Ringgården specialiseret sig i at hjælpe.

Det er nu små 12 år siden, behandlerne her erkendte, at der var et mønster i, hvilke klienter der blev ved med at vende tilbage. Omkring en fjerdedel droppede ud eller faldt tilbage igen ret hurtigt. Og det krævede ikke den helt store research at se, at det især var de såkaldt dobbeltbelastede, det handlede om. Det er dem, der ud over afhængigheden også lider af personlighedsforstyrrelser, depressioner og angst.

Udvikle en ny tilgang
Fagchef Per Nielsen besluttede sammen med udviklingsleder Steffen Røjskjær, at der var behov for at udvikle en ny tilgang til disse klienter. Når man arbejder med dem, er det nødvendigt at have fokus på både afhængigheden og på den psykiske lidelse.

- De dobbeltbelastede kræver, at man tager hånd om dem på en helt anden måde end dem, der ”kun” har et afhængigheds-problem, forklarer Steffen Røjskjær. Her er det en stor fordel at have en professionel evne til også at kunne få øje på og arbejde med de særlige besværligheder, den enkelte har.

- Desuden må man regne med, at det tager længere tid at hjælpe dem. Ofte må de følges i meget lang tid i det ambulante behandlingssystem efter døgnbehandlingen.

- Vi betragter faktisk i mange tilfælde døgnbehandlingen som begyndelsen til et langvarigt ambulant opfølgningsarbejde. Men med den rigtige støtte kan de dobbeltbelastede godt komme ud af deres misbrug på trods af deres psykiske vanskeligheder.

Projekt SODA
For to år siden søsatte Ringgården derfor med støtte fra Sundhedsstyrelsen projekt SODA, der står for Samarbejde Om Dobbeltbelastede Alkoholklienter. Ideen er at opbygge et metodisk samarbejde mellem døgnbehandlingen og en række ambulatorier i Danmark. I en 2½-årig forsøgsordning har Ringgården derfor udarbejdet kurser for behandlere fra seks ambulatorier i landet. Nu er forsøgsperioden ved at være slut, og erfaringerne peger på, at man har fat i noget, der både kan hjælpe de dobbeltbelastede klienter og bruges af behandlerne i det ambulante system. Det har vist sig at være en god og effektiv måde at skabe bindeled mellem døgnbehandlingen og de ambulante tilbud, forklarer Steffen Røjskjær.

Fakta

Projekt SODA ledes af Ringgården i Middelfart og finansieres af Sundhedsstyrelsen. Projektet varer til og med sept. 2009.

Deltagende ambulatorier:

  • Alkoholbehandlingen Århus
  • Rådgivningscenter Sønderborg
  • Nordsjællands Misbrugscenter
  • Misbrugscentret Slagelse/Slagelse rådgivningscenter
  • Korsør  Rådgivningscenter
  • Alkoholenhederne HS
  • Misbrugsafsnittet Aalborg

- Det er nemlig sådan med de dobbeltbelastede klienter, at når døgnbehandlingen slutter, så starter en anden vigtig fase, hvor de fortsat skal hjælpes. Man må for alt i verden ikke slippe dem, når de går ud af vores dør. Så vil mange af dem falde i igen. De fleste af dem har ikke noget stærkt netværk at komme hjem til, så de har brug for langvarig kontakt til et ambulant behandlingssystem, så de kan støttes i deres kamp for at få et ædrueligt liv.

Speed dating
Konkret har projekt SODA udmøntet sig i et kompetenceudviklingsforløb i form af to syvdages kurser til alkoholbehandlere i det ambulante behandlingssystem. 69 behandlere fra seks kommuner har været på kursus i at kortlægge, hvilke klienter der har en psykisk sideproblematik, og i, hvordan man kan fastholde dem i et konstruktivt samarbejde om behandlingen på trods af deres psykiske sideproblem.

- På kurserne inddrog vi virkelige cases i en slags ”speed-dating”. Fire beboere fra Ringgården meldte sig frivilligt til at blive interviewet af vores kursister. Kursisternes opgave var i grupper hurtigt at danne sig et billede af, hvad der var den grundlæggende problematik hos denne person. Hvilke tegn på ustabilitet udviste han eller hun? Og hvordan kunne det påvirke behandlingen?

- Det første interview tog typisk 20 minutter, men hurtigt kom kursisterne ned på at kunne opstille en hypotese om, hvilke mønstre der var tale om, på kun fem minutter.

- Den øvelse giver behandlerne selvtillid, forklarer Steffen Røjskjær. Fra at sige ”Det lærer vi aldrig” kom de faktisk hurtigt frem til at turde tro på, at de godt kunne udrede en klient.

- Det handler ikke om at stille diagnose. Det her er et praktisk arbejdsredskab, der skal lære de ambulante behandlere at få øje på, hvilke klienter der kræver særlig opmærksomhed, tilføjer han.

Dobbelt fokus
Når først kursisterne har fået blik for, hvilke klienter der er dobbeltbelastede, kan de hurtigere lave en behandlingsplan og tage stilling til, om klienterne skal fortsætte i ambulant regi, eller om de skal i døgnbehandling. De dobbeltbelastede kan nemlig ikke altid hjælpes i det ambulante system. Og jo tidligere man får dem udredt og visiteret korrekt, jo hurtigere og bedre kan de hjælpes.

- Man kan bruge meget krudt på en gruppe af de dobbeltbelastede i ambulant regi uden egentlig at komme nogen vegne, forklarer Steffen Røjskjær.

- Det er spild af ressourcer. Derfor skal døgnbehandling være en del af behand-lingskæden langt tidligere, så der kan lægges en god bund for det fortsatte ambulante arbejde. Ellers er det, de kører ind og ud af behandlingssystemet igen og igen.

Ambulante system duer ikke til alle
- Vi ved godt, at nogle kommuner gerne ville klare al alkoholbehandling i det ambulante system, fordi det i første omgang virker billigere. Men det duer altså ikke til alle. Så ender det med at blive dyrere i det lange løb, siger Røjskjær.

Der, hvor SODA-kurserne også har noget at give, er i det ambulante behand-lingsforløb, der ligger efter døgnbehand-lingen. Her har det også stor effekt, hvis de ambulante behandlere har dobbelt fokus og er godt klædt på til at møde de dobbeltbelastede klienter.

- Vi vil meget gerne fortsætte og udvikle SODA-kurserne og sprede kompetenceopbygningen ud til flere kommuner. Men det er naturligvis ikke gratis. Så vi håber, at Sundhedsstyrelsen vil forlænge model-projektet. Vi ved, at interessen er der i mange kommuner, siger Steffen Røjskjær.